لطفا منتظر بمانید

پیشنهاد سردبیر

مديريت عارف غناي زيادي دارد

مديريت عارف غناي زيادي دارد

 بخشی از انتقاداتی که نسبت به عارف مطرح می‌شود محصول بی اطلاعیهاست

رئیس‌جمهور طبق قانون می‌تواند موضوع حصر را دنبال کند

رئیس‌جمهور طبق قانون می‌تواند موضوع حصر را دنبال کند

صحبت نکردن درباره موضوع حصر پاک کردن صورت مساله است

عارف ،نقشی است که هیچ نقاشی نمی‌تواند او را بیرون از قاب خود بگذارد

عارف ،نقشی است که هیچ نقاشی نمی‌تواند او را بیرون از قاب خود بگذارد

دولت در ۴ سال آینده همواره در زمان‌های متعدد به  عارف و عقبه اجتماعی و سیاسی او احتیاج پیدا می‌کند.

رفتار قالیباف من را به عنوان یک پاسدار سابق بهت‌زده کرد

رفتار قالیباف من را به عنوان یک پاسدار سابق بهت‌زده کرد

از نظر رفتاری از بین نامزدهای موجود آقای قالیباف بیشترین شباهت را با آقای احمدی‌نژاد داشته‌است.

اگر کار دست تندروها بیافتد وضع ایران در جهان بد می‌شود 

اگر کار دست تندروها بیافتد وضع ایران در جهان بد می‌شود 

اگر برجام را دستاورد حساب می‌کنیم، دستاوردی برای همه نظام است.

مردم، قالیباف را هم جزء همان 4 درصد می‌دانند 

مردم، قالیباف را هم جزء همان 4 درصد می‌دانند 

 قشر خاکستری در حال شرط‌گذاری برای رأی دادن است.

نظرسنجی

کدام گزینه زیر را برای تصدی وزارت علوم مناسب می‌دانید؟

نگاه روز

تیم شهردار باید پاکدست باشد/شهردار آینده تهران باید بگوید چه کارهایی انجام نمی‌دهد/همه شهروندان ایرانی باید هزینه‌های شهر تهران را بدهند/شهردار تهران باید تعامل خوبی با ارکان حاکمیت داشته باشد

رفتارشناسی شبکه قدرت

مجید ابهری-از نگاه رفتارشناسی اجتماعی تولد در شبکه قدرت خود فرصتی مناسب و مقدمه‌ای زایشگر در رشد می‌باشد.