ابری نیا


به گزارش امیدنامه،دکتر کارن ابری نیا به خبرآنلاین گفت: «متاسفانه روندی تخریبی نسبت به دانشگاه و نهاد علم پیش گرفته شده و به ضرر دانشگاه، توسعه علم و کشور است. نهاد علم و دانشگاه مانند محیط اداری نیستند، این‌ها مانند یک سیستم پویا و خلاق هستند که نیاز به آرامش دارند تا بتوانند فرصت‌...
به گزارش امیدنامه به نقل از ایسنا،دکتر کارن ابری‌نیا درباره سیر تاریخی اعتراض‌های دانشجویی در دانشگاه‌ها ، با بیان اینکه برخورد با اعتراض‌های دانشجویی محدود به این روزها نمی‌شود، اظهار کرد: پیش از وقایع اخیر، فعالیت‌های دانشجویی به شکل مطلوبی نبود؛ چرا که دانشجویان نمی...