الاغ


به گزارش امید به نقل از ابناء، اعتراضات به روی کار آمدن «عبدالفتاح السیسی» وزیر دفاع سابق مصر که اکنون به عنوان مرد اول مصر در انتخابات ریاست جمهوری نامزد شده است هر روز شکل تازه ای به خود می گیرد. اولین اعتراض جدی حامیان مرسی به روی کار آمدن السیسی در میدان های "رابعه العدویه...