بهزیستی


به گزارش امیدنامه به نقا از ایسنا، یوسف رضایی در این باره می‌گوید: باتوجه به اینکه سازمان بهزیستی متولی امور افراد دارای معلولیت است، دفتر حقوقی بهزیستی استان از طریق مراجع قضایی در حال پیگیری قانونی است. وی بیان می‌کند: آنچه که در خصوص شرح حال و وضعیت این جوان در رسانه ها...
سرانجام مهدهای کودک پس از کش و قوس‌های فراوان به وزارت آموزش و پرورش تحویل شد و بر همین اساس از این پس صدور و تمدید مجوز مهدهای کودک از طریق وزارت آموزش و پرورش صورت خواهد گرفت. همچنین براساس نامه‌ای که در تاریخ ۲۷ اسنفد ماه ۹۹ از سوی قبادی دانا، رئیس سازمان...
به گزارش امیدنامه به نقل از «ایران»، مروه وامقی پژوهشگر حوزه کودک با اشاره به پژوهشی که در این باره انجام شده، می‌گوید: متأسفانه طرح ساماندهی کودکان کار خیابانی بی‌تأثیر بود چرا که وضعیت نامطلوب اقتصادی خانواده یکی از علل مهم کار کودکان در خیابان است. کودکانِ...
برداشت اول در کوچه ‌پس‌ کوچه‌های دروازه‌غار، روی پله‌ای قدیمی نشسته. توانش به اندازه‌ای نیست که حتی زیپ کیفش را ببندد. همان‌طور که سیگار را گوشه لبش می‌گذارد، می‌خواهد زیپ را ببندم. بسته کوچکی را از جیب کنار شلوار شش‌جیبش...
به گزارش امیدنامه،دکتر محمدرضا عارف در دیدارهای جداگانه با تعدادی از اعضای شورای اسلامی شهر تهران و  رئیس و مدیران سازمان بهزیستی کشور با اشاره به بارش‌های اخیر در کشور گفت: خدا را شاکریم که سال جدید  با نزولات آسمانی آغاز شد و بارش‌های اخیر نوید دهنده سالی خوب و پر خیر و برکت...