بی قانون


بارها شندیده شده که تجمع علیه مسائلی همچون موضوع هسته‌ای که اجماع کلی وجود دارد و سیاست‌های آن با تدابیر رهبری و اجرای دولت عملیاتی می‌شود و مجلس نیز در آن ناظر است، جایگاهی ندارد و بررسی این مسایل در وسط خیابان یا شهر صورت نمی‌گیرد بلکه باید در محافل علمی و سیاسی که مبحث...
بی قانون: وزارت فرهنگ و ارشاد این خبر را تکذیب کرد.  بولتن ساز: مهم نیست. شما اطلاع رسانی کنید.  بی قانون :|  نابود نشدن غرب در اثر مذاکرات هسته‌ای تا این لحظه نشان از ضعف دیپلماسی دولت یازدهم دارد. آقایان دیپلمات اگر نمی‌توانند استعفا دهند. (امیرفرشاد مسلح از دیستروی...