دادگاه ردصلاحیت


 در آستانه هفته قوه قضاييه به نظرم بد نيست در قالب چند پيشنهاد به قوه قضاييه، موضوعي در مسير اصلاح وضع موجود طرح شود كه خردمندان، متفكران و اديبان از گذشته تا به امروز بر گسترش عدل و داد تاكيد كرده و سخنوراني چون سعدي هشدار داده‌اند كه: «دور فلكي يكسره بر منهج عدل است/ خوش باش كه...