دختر لیسانسه


به گزارش امید، باشگاه خبرنگاران در ادامه نوشت: دو سالی از بهبودی و نجات مجید از مرداب اعتیاد می‌گذرد؛ مردی که بیست سال از زندگی 47 ساله خود را گرفتار افیون اعتیاد بوده، حال زندگی جدیدی را در کنار همسرش آغاز کرده است.   مجید می‌گوید: دانشجوی رشته‌ مکانیک و سال آخر دانشگاه دولتی...