دیوار شیشه ای


سریال خودکشی مترو خودکشی در مترو هر چندوقت یک بار تیتر رسانه‌هاست و چنان ادامه یافته که در اخبار از آن به عنوان داستان دنباله‌دار خودکشی‌های مترو نام می‌برند. طبق آمارهای شرکت بهره‌برداری متروي تهران، اولین خودکشی منجر به مرگ در مترو در اردیبهشت سال 86 از سوی دختری 19...