سعیدی کیا


به گزارش امیدنامه ، متن این پیام به شرح زیر است: جناب آقای مهندس سعیدی کیا خبر درگذشت نابهنگام نوه محترمتان موجب تاثر و تالم اینجانب شد. اطمینان دارم که در این مصیبت لطف پروردگار متعال  تسلی‌بخش شما است که اهل صبر و توکل هستید. این ماتم را به جنابعالی ،خاندان شریف سعیدی کیا و همه...