شتر


 به گزارش امیدنامه به نقل از  مهر، مهدی خواجه ای در مورد حادثه شامگاه جمعه در جاده سیریک به جاسک بیان داشت: حسین حبیب زاده بیژنی شامگاه جمعه در محور سیریک به جاسک بر اثر برخورد با شتر جان خود را از دست داد.       وی عنوان کرد: وی با یک دستگاه خودرو پژو در مسیر...
ما گفتیم که یک شتر با بارش د‌‌‌‌ر جایی گم شد‌‌‌‌ه و مرد‌‌‌‌م نگرانند‌‌‌‌. افراد‌‌‌‌ شناخته شد‌‌‌‌ه زیر نیز به زعم خود‌‌‌‌ اینها را گفتند‌‌‌...