شرق


به گزارش امید،این اسامی که به نظر می‌رسد توسط برخی از اعضای حزب اعتدال و توسعه از احزاب نزدیک به رئیس جمهور منتخب در اختیار این روزنامه قرار داده شده است به شرح زیر است:  
علی مطهری این سال‌ها با علی مطهری سال‌های پیش تفاوتی کرده؟ دست‌کم در این یک‌دهه اخیر. به لحاظ فکری از کجا حرکت کرده‌اید و به کجا رسیدید و آیا اصولا قایل به تغییر هستید؟ خیر، قایل به تغییر نیستم. من همان فرد قبلی هستم، ضمن اینکه تغییر در روش و نوع رفتار در افراد مي‌...

صفحه‌ها