صنیع خانی


به گزارش امیدنامه،متن این پیام به شرح زیر است: انالله و اناالیه راجعون عزیزی دیگر از طایفه‌ی پاکان و نیکان و ایثارگران از میان ما رفت . عروج  پیشکسوتِ دفاع مقدس، حامی مستضعفین سردار سید علی صنیع خانی که از خوبان بافضیلت روزگار بودند  موجب تأثر و تألم خاطر شد. مرحوم سیدعلی صنیع...