طرح صیانت از فضای مجازی


 تصمیمات و برنامه‌هایی که بدون توجه به واقعیت‌ها طراحی می‌شوند، بسیار مستعد این هستند که در مقابله با پدیده‌های سرکش عالم واقع که گاه با سیاست‌گذاران سر ناسازگاری دارند، به ضد خود بدل شوند و همچون سرکنگبین مولانا صفرای بیمار را افزایش دهند. درباره طرح صیانت ظرف چند روز...