غریب پور


به گزارش امید به نقل از آفتاب،غریب‌پور با ابراز ناراحتی از سنگ‌اندازی برخی از افراد غیرمتخصص در حوزه فرهنگ به خبرنگار «آفتاب« گفت: برخی با ایجاد بحران در مسیر وزارتخانه آقای جنتی فرهنگ را به مرغ عروسی و مرغ عزا تبدیل کرده اند. غریب‌پور عملکرد وزارت ارشاد را مثبت دانسته و...
به گزارش امید، کارگردان نمایش رستم و سهراب پیش از آغاز اجرای اثر خود دربرابر حاضران قرار گرفت و با ارائه توضیحاتی در رابطه با سال‌های احیای این هنر در کشور گفت: ۱۲سال قبل که تصمیم به خلق اپرای رستم و سهراب در کشور گرفتیم هرگز باور نمی‌کردیم اپرای ایران بتواند شان و منزلتی که امروز در جهان...