قوه قضاییه


اصل 86 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مقرر مي‌دارد:"نمايندگان مجلس، در مقام ايفاي وظايف نمايندگي در اظهارنظر و رأي خود،‌ كاملاً آزادند و نمي‌توان آنها را به سبب نظراتي كه در مجلس اظهار كرده‌اند يا آرائي كه در مقام ايفاي وظايف نمايندگي خود داده‌اند، تعقيب يا توقيف كرد...
به گزراش امید به نقل از ایلنا،«فاطمه راکعی» نماینده پیشین مجلس گفت: افرادی که به قانون پاسخگو نیستند بدون نگرانی از برخورد قضایی به دیگران تهمت می زنند. اگر متهم شماره یک پرونده فسادمالی در تامین اجتماعی برای مجلس به عنوان نهاد قانونگذاری در کشور شاخ و شانه می‌کشد و به نمایندگانش...

صفحه‌ها