مشرق


به گزارش امیدنامه ،دکتر محمدرضا عارف در این دیدار که متن کامل آن را می توانید در این لینک بخوانید صراحتا تاکید کرد که نمی توان به دلیل محدویت ها و اعمال فشارها کنار کشید و نظاره‌گر وخیم‌تر شدن اوضاع کشور بود.او در عین حال گفت که منتظرتصمیمات دقیقه نودی جریان اصلاحات نخواهیم بود...