ناصر تكميل همايون مي‌گويد،


 كتاب جديد ناصر تكميل همايون مي‌تواند تا حدود زيادي اين خلأ را پر كند و به عنوان گامي موثر در پرداختن به اين بخش از زندگي پر فراز و نشيب اين سياستمدار بحث‌برانگيز ايراني باشد. ناصر تكميل همايون متولد 1315 قزوين، جامعه‌شناس و مورخ ايراني، از پژوهشگران نام‌آشنايي است كه آثار...