نسل جوان


به گزارش امیدنامه به نقل از همدلی، لذا این شورا در تاریخ ۱۷ مهر امسال اهم مسائل و راهبردهای فرهنگی جهت تقویت سلامت و آرامش اجتماعی تحت عنوان مصوبه شماره ۳۳۰۶ تصویب و در تاریخ اول آذر ۱۴۰۱ ابلاغ کرد. این شورا ۶ مساله ارائه داد که عبارت است: مساله اول: ضعف دانش رسانه‌ای و فضای مجازی و در...