نمایندگان اصلاح طلب و مستقل


بر اساس گزارش واصله، خبرنگاران رسانه‌های یاد شده در تماس با نامزدهای لیست امید و مستقل از آنها خواسته‌اند، خود را نمایندگان اصولگرا و حتی مدافع برخی جناح‌های خاص معرفی کنند. این خبرنگاران در تماس‌های خود به منتخبان اعلام کرده‌اند که اکثریت قریب به اتفاق منتخبان، اصولگرا...