نوه هاشمی


به گزارش امید به نقل از جماران، این توضیحات در پی می آید: الف- خانم نفیسه اشراقی فرزند مرحوم آیت الله شهاب الدین اشراقی در آبان سال 1374 از آقای سید کاظم روحانی فرزند آیت الله سید صادق روحانی به حکم دادگاهی که آقای کاظم روحانی خود در آن حضور داشته، جدا شده است. همچنین بر اساس حکم دادگاه، حضانت...