کشتی تجاری


به گزارش امید به نقل از انتخاب، العربیه در خبری خود از واژه «ربودن» استفاده کرد و مدعی شد ایران این کشتی را ربوده است. در همین حال، پنتاگون (وزارت دفاع آمریکا) اعلام کرده است کشتی باری مایرسک تیگرس در حال عبور از تنگه هرمز بوده است که نیروی دریائی ایران آن را مجبور کرده است به سمت...