آقای خاتمی ،خفقان رسانه‌ای فقط متعلق به همین 50 روز است؟

اظهارات اخیر حجت‌الاسلام سید احمد خاتمی در مقام امام جمعه موقت تهران در ارتباط با آنچه ایشان "خفقان رسانه‌ای" از سوی رسانه‌های منتسب به دولت نامید حائز اهمیت است. برای اولین بار است که آقای سید احمد خاتمی، ازواژه "خفقان رسانه‌ای" در کشور یاد می‌کند.
آقای خاتمی ،خفقان رسانه‌ای فقط متعلق به همین 50 روز است؟

علیرضا خامسیان

ضمن احترام به ایشان باید یادآور شد که امام جمعه موقت تهران بسیار دیر از فضای بسته رسانه‌ای در کشور انتقاد کرد. البته پر واضح است که به دلیل آنکه رویکرد سیاسی ایشان با دولت جدید و رسانه‌های حامی دولت همسویی ندارد در این مقطع لب به انتقاد از فضای بسته رسانه‌ای می‌کند که البته آن را تنها مرتبط با رسانه‌های نزدیک به دولت قلمداد می کند. برای یادآوری جناب آقای خاتمی چند گذاره قابل ذکر است؛
  بعد از حوادث انتخابات سال 88 و در زمان مدیریت آقای رامین در سمت معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد، موج توقیف مطبوعات و تذکرات پی در پی این معاونت برای رسانه‌های اصلاح طلب رشد قابل توجه‌ای داشت. در آن زمان هم آقای سید احمد خاتمی، در مقام امام جمعه موقت تهران خطبه‌های آتشین اقامه می‌کردند. آیا جا نداشت که آن زمان هم  ایشان از خفقان رسانه‌ای گلایه می کردند؟ آنچنان دور نرویم، تا همین اواخر نیز انتشار سخنان و عکس رئیس دولت اصلاحات در مطبوعات با توقیف و اخطار و برخی تهدیدها همراه بود. آیا آن برخوردها مصداق بارز خفقان رسانه‌ای نبود؟ نمی‌دانم خفقان رسانه‌ای از سوی امام جمعه موقت تهران به چه معنا و مفهومی است ولی مطمئنا ایشان باید قبول کنند که چه در دوران اصلاحات از سوی نهادهای غیر مرتبط با رسانه‌ها و چه در دولت آقای احمدی‌نژاد خفقان رسانه‌ای آنچنان  در اوج بود که دادستان وقت تهران بسیاری از مدیران مطبوعات را وادار به تغییر تیتر روزنامه‌ها در چاپخانه می‌کرد و وااسفا که از سوی امامان جمعه هیچ سخنی در انتقاد از اینگونه برخوردها بیان نمی‌شد ولی در این پنجاه و اندی روزی که از آغاز به کار دولت جدید گذشته است آقای سید احمد خاتمی مدعی خفقان رسانه‌ای آن هم از سوی رسانه‌های منتسب به دولت می شود.
نگارنده به هیچ وجه قصد دفاع از اقدامی که در راستای ایجاد فضای بسته برای رسانه ها باشد و آنها را از نقد منصفانه به دور می‌کند ندارد، بلکه باید جانب انصاف را رعایت کرد و افرادی همچون امامان جمعه که باید عادل و منصف باشند و تریبون نماز جمعه را از وابستگی به جریانات سیاسی دور نگه دارند به گونه‌ای سخن نگویند که جو خفقان رسانه‌ای در همین چند ماه اخیر ایجاد شده است.آنچه می‌تواند صداقت آقای سید احمد خاتمی را در آنچه که بیان کردند نشان دهد پذیرش یک پیشنهاد ساده است و آن اینکه با توجه به عضویت ایشان در هیات رئیسه مجلس خبرگان رهبری آیا  ایشان حاضر است در یک گفت‌وگو چالشی پیرامون کارویژه‌های مجلس خبرگان شرکت کند و اجازه انتشار آن را بدهند؟ کسانی باید مدعی خفقان رسانه‌ای در کشور باشند که خود در ایجاد آن نقشی نداشته باشد. انشاالله امام جمعه موقت این سخنان را از سر صداقت و نه شعار بیان کرده باشد.

افزودن نظر جدید