آیا جریانات سیاسی تغییر نام می دهند؟

محمدرضا عارف،رئیس بنیاد امید ایرانیان در یادداشتی که به مناسبت روز جمهوری اسلامی سایت جماران آن را منتشر کرد خبر داد که جریانات سیاسی کشور و جامعه نخبگی ایران ناگزیر از استفاده از سازوکارهای جدید هم در عنوان و هم در شیوه رفتاری خود هستند.

به گزارش امیدنامه ،این بخش از یادداشت محمدرضا عارف نشان از این دارد که در محافل نخبگی جریان اصلاحات بحث تغییر نام این جریان در حال بررسی است چه آنکه پیشتر این جریان با عناوینی همچون جریان خط امام،جریان چپ،دوم خرداد و اصلاحات شناخته می شد و بعید نیست با توجه به مقتضیات زمان عنوان این جریان سیاسی مجدد تعییر کند.

برای خواندن یادداشت محمدرضا عارف اینجا را کلیک کنید.

افزودن نظر جدید