ائتلاف وزراي قبلي برای مجلس بعدي؟!

روزنامه قانون نوشت:عبدالرضا داوری، یکی از طرفداران پرو پار قرص مشائی و مشاور احمدی‌نژاد در پاسخ به این سخنانی که حول محور انتخابات مجلس دهم و حضور یاران احمدی‌نژاد و تهیه لیست با حضور وزرای کابینه‌های خود گفت: این شایعاتی است که یک سری سایت‌های افراطی پراکنده کردند.

 وی در ادامه گفت: اینکه یک رئیس جمهور سابق قصد داشته باشد در انتخابات مجلس کشور با رعایت ضوابط قانونی شرکت کند مسئله عجیبی نیست و در سال‌های گذشته نیز در انتخابات مجلس لیست‌هایی تهیه شد که در آن افرادی حضور داشتند که از وزرای دولت‌های قبلي بودند. برای مثال هنگامی که آقای خاتمی رفتند و آقای احمدی‌نژاد رئیس جمهور شدند وزرا و معاونان آقای خاتمی لیستی را برای مجلس هشتم آماده کردند و نام آن را «یاران خاتمی» گذاشتند و این یک امر عادی و معمول است. چون افرادی که جایی دیگر در دولت ندارند به مجلس رفتند تا در آنجا به فعالیت ادامه دهند ولی اینکه احمدی‌نژاد برنامه و تصمیمی برای مجلس دهم داشته باشد را رد می‌کنیم و این بحث‌ها که مطرح می‌شود شایعه است و اینکه گفته می‌شود اگر آقای مشایی در جلسات انتخاباتی حضور داشته باشند دروغ است چرا که همه وزرا با آقای مشایی رابطه دوستان دارند و این شایعات و دروغ‌هایی است که از سایت‌ها و رسانه‌های تندرو بیان می‌شود.

بهمن شريف زاده، رئيس ستاد انتخاباتي اسفنديار رحيم مشايي در انتخابات رياست جمهوري 92 تاكيد دارد،تيم احمدي‌نژاد هيچ برنامه‌اي براي انتخابات آينده مجلس شوراي اسلامي‌ندارد. بهمن شريف‌زاده به خبرنگار قانون مي‌گويد: رئيس‌جمهور سابق كشورمان فعلا هيچ برنامه‌اي براي ورود به انتخابات مجلس دهم ندارد. وي با تاكيد بر اينكه برنامه اي براي انتخابات آينده ندارد مي‌افزايد: برنامه‌ نداشتن به معني نفي ورود به اين عرصه نيست اما تا كنون برنامه‌اي براي حضور در انتخابات طراحي نكرديم. شريف‌زاده بر اين باور است كه احمدي‌نژاد تا امروز روي مسئله حضور در انتخابات مجلس دهم و ارائه ليست با حضور وزيران دولت نهم و دهم فكر نكرده است. وي ادامه مي‌دهد: فعاليت‌هاي سياسي كنوني احمدي نژاد، نمي‌تواند شاخصي براي پيش‌بيني حضور او در انتخابات باشد. شريف‌زاده تاكيد مي‌كند احمدي نژاد كنار قرار گرفته است، اكنون او تصميم دارد هيچ ورودي به عرصه سياسي نداشته باشد. به اين صورت كه نه اظهار نظري داشته باشدو نه موضعگيري. وي با تاكيد مجدد كه اين تصميم تا امروز اتخاذ شده است مي‌گويد: درآينده ممكن است شرايط تغيير و احمدي‌نژاد تصميم ديگري براي حضور در عرصه‌هاي سياسي بگيرد. وي اعتقاد دارد حضور احمدي نژاد با ليستي از وزراي دولت نهم و دهم شايعه است و عللي دارد كه نمي‌تواند اين دلايل را رسانه‌اي كند.

تنها چند ماهي است كه مردم از تنش‌ها و استرس‌هاي فضای انتخابات راحت شده اند، با اين حالا جناح‌هاي سياسي كه نگران جا ماندن از انتخابات و به فراموشي سپرده شدن هستند، از حالا كه نزديك به دوسال تا انتخابات مجلس دهم وقت باقي است به تكاپو افتادند تا شايد بتوانند در عرصه سياسي كشور باقي بمانند. بدون شك يكي از جريان‌هايي كه بعد از سال 84 وارد عرصه سياسي كشور شد نزديكان محمود احمدي نژاد هستند.گروهي كه نه خود را در دايره اصولگرايي مي‌دانند و نه از محور اصلاح‌طلبي سخن مي‌گويند.بعد از انتخابات سال 92 كه تئوري احمدي نژاد براي باقي ماندن در قدرت با رد صلاحيت مشائي به شكست منتهي شد،گمانه زني‌ها خبر از فعاليت قوي تيم احمدي نژاد براي انتخابات مجلس به ميان آورد،زمزمه اي كه اظهارات نزديكان احمدي‌نژاد بعد از انتخابات رياست جمهوري به آن قوت بخشيد و سرانجام شایع شد كه احمدي‌نژاد با فراخواني از وزراي دولت خود سعي كرده است تا ائتلافي تشكيل دهد و در آن، ليست واحدي را شايد با نام «ياران‌احمدي نژاد» براي مجلس آماده كند.گفته‌ها حاكي از آن بود كه برخي از وزراي احمدي نژاد كه با مشائي رابطه خوشي نداشتند شرط حضورشان را نبودن رئيس دفتر دولت دهم يعني اسفنديار مشائي بيان كردند كه گويي احمدي‌نژاد نيز قبول كرده و اين رايزني‌ها بدون حضور يارغار احمدي‌نژاد  برگزار شده بود.

احمدي نژاد بدون مشائي؟
نكته قابل تامل در اين زمزمه‌ها رضايت احمدي نژاد به تشكيل جلسات بدون حضور مشائي بود كه خبر را مورد نقد قرار مي‌داد.چون احمدي نژاد كه براي حمايت از مشايي به تمام ياران و طرفدارانش پشت كرد امكان نداشت براي حضور در انتخابات پدرزن فرزندش را كنار بگذارد و به سوي افرادي برود كه در اين چند سال پشت او را خالي كردند.
سابقه نه چندان روشن اظهارات انتخاباتي
اين زمزمه‌ها نه تكذيب و نه رد شد تا اينكه ما به سراغ نزديكان احمدي نژاد و مشائي رفتيم تا صحت و سقم اين سخنان را از آن‌ها پيگيري كنيم.البته بايد اشاره شود كه در انتخابات رياست جمهوري نيز بارها از نزديكان و افرادي كه در دولت احمدي نژاد دستي در كار داشتند حول حضور مشائي در انتخابات سوال كرده بوديم كه هر بار آن‌ها تكذيب كردند ولي بعد از مدتي كه بازار انتخابات داغ شد، هم شاهد تشكيل ستاد براي مشائي بوديم و هم در روز انتخابات احمدي‌نژاد دست در دست مشائي او را نامزد مورد حمايت خود معرفي كرد.
آيا احمدي نژاد توان بازسازي دارد؟
بايد به اين نكته اشاره شود كه در انتخابات رياست جمهوري تفكر احمدي نژادي شكست خورد و در انتخابات شوراي شهر تهران نيز كه نزديكان احمدي نژاد سعي كرده بودند ليستي را تهيه كنند تا شايد بتوانند دست كم خود را در مديريت شهري زنده نگه‌دارند ولي در كمال ناباوري وزير كابينه احمدي نژاد نيز كمترين راي را نياورد و هيچ جايي در ليست شوراي شهر تهران و ساير شهرهاي كشور
نداشتند.
دست پيش گرفتند و پس نيفتادند!
در همين حال بسياري از افرادي كه در طول دو دولت نهم و دهم خود را با اقدامات و تفكر احمدي نژاد گره زده اند دست پيش را گرفته اند تا شايد پس نيفتند و اين واهمه را دارند كه در انتخابات مجلس يا هر انتخابات ديگر اجازه ورود به آن‌ها داده نشود و رد صلاحيت شوند. نزديكان احمدي نژاد اين تقاضا را دارند و سعي مي‌كنند تا فضاي كشور براي حضور آن‌ها در انتخابات باز شود و شاید بتوانند باز هم در عرصه سیاسی حضور پیدا کنند.
اقبال به احمدي نژاد،آري ياخير!
البته بايد پرسيد، اگر ادعاي آن‌ها مبني بر اينكه فضا براي حضور آن‌ها باز نيست و احتمالا رد صلاحيت مي‌شوند نيز درست باشد با توجه به اتفاقاتي كه در هشت سال گذشته در كشور افتاد مردم اقبال چنداني به اين تفكر خاص دارند يا خير؟ آيا مردم بازهم مانند انتخابات رياست جمهوري و شوراي شهر دست رد بر سينه اهالي بهار خواهند زد يا خير؟فراموش نشود كه تا انتخابات مجلس دهم ماه‌ها مانده و امكان اتفاقات گوناگوني در عرصه سياسي و اجتماعي ايران مانند گذشته وجود دارد.

افزودن نظر جدید