احتمال آزادي آذرپيك

وكيل صبا آذرپيك ابراز اميدواري كرد كه تا پايان هفته موكلش با قرار وثيقه از زندان آزاد شود.

به گزارش امید،محمود عليزاده طباطبايي از احتمال تبديل قرار بازداشت صبا آذرپيك به وثيقه تا پايان هفته خبر داد و گفته است: «براساس گفته‌هاي بازپرس پرونده قرار است پس از ملاحظه گزارش كار ضابطين، دادگستري قرار موكلم را به قرار وثيقه تبديل كند.»

وكيل صبا آذرپيك، روزنامه‌نگار بازدداشت شده با اشاره به پرونده‌يي كه  پیشتر براي موكلش تشكيل شده بود، گفت: «اين پرونده براي رسيدگي به دادگاه انقلاب ارجاع شده اما هنوز از سوي دادرس اين پرونده، وقت رسيدگي تعيين و ابلاغ نشده است.»

برچسب‌ها :

افزودن نظر جدید