اختصاصی امید/مجید انصاری به بازرسی ریاست جمهوری می رود؟

درباره رئیس جدید دفتر بازرسی ریاست جمهوری گزینه های مختلفی مطرح شده است که یک نام بیش از دیگران جدی به نظر می رسد.

به گزارش امیدنامه،برخی خبرها حاکی است به مجید انصاری پیشنهاد ریاست دفتر بازرسی ریاست جمهوری داده شد که تا این لحظه وی این مسئولیت را قبول نکرده است.

رئیس قبلی دفتر بازرسی ریاست جمهوری آوایی بود که وزیر دادگستری شد.

افزودن نظر جدید