از بالا گفتند وریا و مجیدی نباشند!

محمد دادکان در گفت وگو با سرپوش گفت:

 راجع به آقاي وریا غفوري بايد بگويم ايشان نه حرفي زده، نه كاري كرده و نه خلاف دين رفتار كرده. اگر حرفي زده در جهت مردمش و اعتقادش بوده. هيچ موردي ندارد ولي چرا با ايشان برخورد مي‌شود، معلوم نيست. ايشان نه عليه دين حرف زده و نه عليه شخصي. مي‌گويد مردم تحت فشار هستند. مردم به ويژه همشهريان خودش در كردستان تحت فشارند و زندگي‌هاي‌شان نمي‌چرخد.

خب چه اشكالي دارد؟ من هم بارها و بارها گفتم اين حرف‌ها را. ما انقلاب نكرديم كه مردم را مسلمان كنيم. مردم ما مسلمان بودند. آنهايي كه مسلمان بودند و رعايت مي‌كردند الان هم مي‌كنند. انقلاب كرديم كه بياييم رفاه و مساوات و عدالت و آزادي را به مردم بدهيم.

حالا كلاه‌مان را قاضي كنيم و ببينيم واقعا اينها را به مردم داديم؟ يك نفر از روحانيون مصاحبه كرده و گفته ما آمديم كه مردم را با دين آشنا كنيم. مردم از شما بيشتر با دين آشنا بودند. شما نمي‌خواهيد بياييد مردم را با دين آشنا كنيد. من يك خانواده را مثال بزنم؛ خانواده خودمان. پدرم اسمش مصطفي بود و مادرم صغري. چهار تا برادريم. محمد و جعفر و جواد و علي و يك خواهر داريم به نام زينب.

شما آمديد كه اسامي ما شد اسامي ائمه و به دستورات خدا و پيغمبر عمل كرديم؟ نه! شما انقلاب نكردي كه بيايي به مردم دين ياد بدهي. شما انقلاب كردي كه به مردم بگويي عدالت و فساد و مساوات چيست كه موفق هم نبودي. حالا آقاي غفوري حرفي زده كه نه عليه دين است و نه چيز ديگر. خيلي‌هاي ديگر هم شايد همين حرف‌ها را داشته باشند ولي به زبان نياورند. چه اشكالي دارد كه مي‌گويد به مردم كردستان برسيد؟ مردم تحت فشارند؟ غير از مردم كردستان در جاهاي ديگر نظير ايلام و جاهاي ديگر.

مگر تحت فشار نيستند؟ من از خودم نمي‌گويم. خدا را شكر من يك آب باريكه دارم ولي دليل نمي‌شود حرف دل مردمم را نزنم. آقاي غفوري هم دارد. علي دايي و علي كريمي هم دارند ولي دل‌شان به حال مردم مي‌سوزد. باشگاه استقلال نبايد به اين راحتي بگويد آقاي وريا غفوري را نمي‌خواهيم. يا از بيرون بگويند ايشان مصاحبه كرده و فلان. هر كسي كه دارد اين كار را مي‌كند، بداند ظلم پايدار نمي‌ماند و به نيم‌فصل نرسيده خودشان هم مي‌روند.

  پس شما با توجه به سابقه و تجربه‌تان مي‌گوييد از بالا فشار آوردند براي عدم تمديد با وريا؟

بله، الان مي‌گويند همه بايد سكوت كنند و كسي حرفي نزند. شما اگر بروي با فرهاد مجيدي هم مصاحبه كني، مي‌فهمي كه ايشان هيچ ‌وقت استقلال را ترك نمي‌كرد. من خودم به فرهاد و برادرش علاقه دارم و خودشان هم مي‌دانند. اينها استقلال را ترك نمي‌كردند. وقتي شما تحت فشار مي‌گذاريدشان مي‌گويند ديگر ما نيستيم. قديم مي‌گفتند سرم را سرسري متراش‌ اي استاد سلماني. حالا رسيديم به جايي كه سر خودمان را داريم مي‌زنيم.

افزودن نظر جدید