اعتماد، پلي براي دستيابي به توافق

1-‌ روز پنجشنبه بيانيه مطبوعاتي مشترك ميان جمهوري اسلامي ايران و گروه ١+٥ در لوزان سوييس قرائت شد. اهميت بيانيه مطبوعاتي سوييس مي‌تواند در اين باشد كه يك چارچوب مشخص و معيني را براي مذاكرات هسته‌اي‌ كه قرار است در چند ماه آينده به سرانجام برسد، تعيين مي‌كند. اين بيانيه به آن معنا است كه مذاكره‌كنندگان هسته‌اي ايران و گروه ١+٥ توانسته‌اند اصول كلي توافق را مشخص و تعيين كنند و نشان بدهند كه توافق بر روي مسائل اصلي و اختلافاتي كه در گذشته ميان آنها حاكم بود، انجام شده است. همچنين اين بيانيه مطبوعاتي در يك بازه زماني مشخص و قابل قبولي كليه قطعنامه‌هاي تحريمي عليه كشورمان را با صدور يك قطعنامه جديد لغو خواهد ساخت و كساني كه نظام بين‌المللي را مي‌شناسند، مي‌دانند تاكنون رخ نداده است كه كشوري ذيل فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد قرار گيرد و بتواند مسائلش را بدون درگيري و تنازع يا انزوا يا تسليم و از طريق گفت‌وگو و مذاكره به پايان برساند. با توجه به اين نكته بايد يادآور شد كه تيم مذاكره‌كننده هستـــــــه‌اي كشـورمـان‌بـا پشتــــــوانـــه حمايــــت‌هاي مردمي و‌همچنين مديريت فوق‌العاده و حمـــايت‌هاي حاكميــتي به ويژه حمايت‌هاي رهبري توانست شرايطي را فراهم و مهيا سازد كه نه نشانه‌اي از تسليم شدن در بيانيه پديدار شود و نه خطر جنگ و تحريم و مبهم بودن اوضاع مانند سابق وجود داشته باشد.
اعتماد، پلي براي دستيابي به توافق

محمد علي سبحاني

2-‌ در روزهاي اخير و پس از قرائت بيانيه مشترك مطبوعاتي شاهد بوديم كه برخي از منتقدان تيم مذاكره‌كننده هسته‌اي، آقاي ظريف و وزارت امور خارجه را به امتياز دادن بيش از اندازه و خارج از عرف متهم مي‌سازند و اين در حالي است كه بسياري از اين انتقادات پيش از انتشار متن و قرائت بيانيه مشترك مطبوعاتي بود و بر اساس برخي اطلاعات اشتباه و بدون مداقه بر روي بيانيه و غيرمنصفانه بود.
به عبارت ديگر، با توجه به شرايط سختي كه از گذشته بر تيم مذاكره‌كننده كنوني تحميل شده ولي مذاكرات در حالت متوازن قرار دارد يعني به خاطر رفع تحريم‌ها نه تنها از حقوق خود صرف نظر نكرده‌ايم بلكه ضمن رفع تحريم‌ها به دنيا اثبات كرده‌ايم كه مي‌خواهيم در چارچوب اساسنامه آژانس و NPT فعاليت كنيم.
٣. آقاي ظريف وزير امور خارجه كشورمان روز شنبه در يك برنامه تلويزيوني شركت و از منتقدان تيم مذاكره‌كننده و روند مذاكرات درخواست كردند تا به تيم مذاكره‌كننده اعتماد كنند. وقتي شما در مذاكرات قرار داريد، قرار است بده بستان‌هايي داشته باشيد. در اين بده بستان طرفين با عقبه‌هايي روبه‌رو هستند و بايد آنها را توجيه سازند كه چه دستاوردهايي داشته‌اند و تا زماني كه اين جزييات به روند مذاكرات لطمه نزند آنها را برجسته مي‌كنند. مسائلي كه هم‌اينك در طرف مقابل ما رخ داده است نيز نشات‌گرفته از همين روند است. دوستان منتقد بايد متوجه باشند كه اين رويكرد، بيش از هر چيز مصرف داخلي دارد و بنابراين نبايد بيش از حد معقول به آن توجه كرد. رژيم صهيونيستي، كنگره و جنگ‌طلبان امريكايي هم‌اينك به دنبال يافتن بهانه‌اي هستند كه با استفاده از آنها، به روند مذاكرات ضربه بزنند و بر كشورمان اعمال فشار كنند؛ پس منتقدان ما بايد متوجه باشند رفتاري را نكنند كه خدايي ناكرده به مذاكرات لطمه زده و وسيله‌اي براي اعمال فشار بر ايران و تخريب مذاكرات شود. همانطور كه آقاي ظريف گفت دوستان چند ماهي را صبر كنند و به تيم مذاكره‌كنندگان ما اعتماد كنند و با تقدير و حمايت از مذاكره‌كنندگان‌مان با اعتمادبه‌نفس بيشتري آنها را راهي مذاكرات بكنند و البته به معناي سكوت و نقد نكردن آنها نيست. اگر به نكات گفته آقاي ظريف خوب توجه شود، ديگر محلي براي دلواپسي نيست چراكه ايشان بسيار خوب به ابهامات پاسخ دادند. در پايان، به نوبه خود از تلاشي كه همه‌جانبه و در سطح ملي منجر به پيشرفت در روند مذاكرات و موفقيت كم‌نظير به‌دست‌آمده شد، تقدير مي‌كنم.

منبع: اعتماد

 

افزودن نظر جدید