بازداشت کارمند نهاد ریاست جمهوری هنگام خارج کردن اسناد بذل و بخشش احمدی‌نژاد

یک سایت نزدیک به دولت دکتر روحانی از بازداشت یکی از کارکنان نهاد ریاست جمهوری که قصد خارج کردن اسناد بذل وبخشش احمدی‌نژاد از نهاد ریاست جمهوری را داشته است خبر داد.

به گزارش امید به نقل از روز نو،شنیده شده است که دولت دهم در آخرین روزهای فعالیتش علاوه بر 16 میلیاردی که به دانشگاه احمدی نژاد هدیه کرده است مبالغی هم به برای ساختمان لادن اختصاص داده است.

به گزارش روز نو، در آخرین روز های فعالیت دولت دهم 16 میلیارد به دانشگاه احمدی نژاد به صورت غیرقانونی اختصاص یافت وهمچنین 6 میلیارد هم برای بازسازی وتعمیرات ساختمان لادن که محل استقراراحمدی نژاد است اختصاص یافته است.

بدین ترتیب عدد بذل و بخشش های دولت دهم از بیت المال در آخرین روز های کاری اش به 22 میلیارد می رسد.

در همین حال گفته می شود که مرتضی بانک ،معاون کل سرپرست نهاد ریاست جمهوری وقتی از این اقدامات غیرقانونی تیم احمدی نژاد مطلع می شود اعتراض شدیدی به محمد علی زهره ای،معاون پشتیبانی و تحول اداری نهاد ریاست جمهوری می کند.

در همین رابطه وقتی یکی از کارکنان نهاد ریاست جمهوری قصد خارج کردن اسناد پرداخت این مبالغ را از نهاد ریاست جمهوری داشته است با اطلاع یافتن حراست نهاد از این اقدام ،کارمند فوق بازداشت می شود.

افزودن نظر جدید