ببینید-هراس جریانی خاص از احتمال حضور محمدرضا عارف در انتخابات 1400

در حالی که تقریبا یکسال تا انتخابات 1400 باقی مانده است برخی رسانه ها به گمانه زنی در این خصوص پرداخته اند.در این بین برخی رسانه از محمدرضا عارف به عنوان یکی از کاندیداهای احتمالی انتخابات سال آینده نام می برند ولی شخص او تاکنون هیچگونه موضع گیری در این خصوص نداشته است.با این حال به نظر می رسد یک نوع عملیات روانی رسانه ای که ناشی از هراس از حضور معاون اول دولت اصلاحات در انتخابات 1400 است از سوی جریانی خاص در حال تدارک است.

دانلود

افزودن نظر جدید