به راي خود احترام مي‌گذارم

دولت آبادی در اعتماد نوشت: برخي از هنرمندان اعلام كرده‌اند كه در ميهماني افطار رييس‌جمهور شركت نخواهند كرد.

من عملكرد هيچ شخصيتي را تعيين نمي‌كنم و معمولا هم در هيچ گروه و دسته‌اي نبوده و نيستم. من به حسن روحاني راي داده‌ام و به همين راي كه دادم، احترام مي‌گذارم. بنابراين من دعوت ايشان را براي افطار پاسخ خواهم داد. ديگران هم هر كاري مي‌خواهند انجام دهند به خودشان مربوط است چرا كه معتقدم هر شخصيتي يك ديد مختص به خود دارد.

به نظر من حسن روحاني تا آنجا كه توانسته براي پيشبرد اهداف و برنامه‌هايش كوشش كرده است. شايد در رسيدن به برخي از اين هدف‌ها موفق نشده باشد كه البته موفق هم نبوده اما من ضمن آنكه با بستانكاري‌هاي خودم از اين سيستم باقي مي‌مانم در عين حال به راي خود نيز احترام مي‌گذارم و در اين مهماني حضور خواهم يافت و اميدوارم كه شرايط بهتر شود.

افزودن نظر جدید