بیانیه بیش از ۲۰۰ استاد دانشگاه: خواهان آزادی دانشجویان در اسرع وقت هستیم

بیش از ۲۰۰ نفر از اساتید و مدرسین دانشگاه در محکومیت بازداشت دانشجویان و ضرورت آزادی هرچه سریع‌تر آنها بیانیه‌ای صادر کردند.

به گزارش امیدنامه، متن کامل  این بیانیه‌  به شرح زیر است:

بسمه‌تعالی
متأسفانه یک‌بار دیگر شاهد آن هستیم که شنیده‌نشدن صدای بخش بزرگی از جامعه در ساختار حاکمیت و تداوم رویه‌ها و تصمیم‌های نادرست منجر به جریحه‌دار شدن وجدان جمعی، ریخته‌شدنِ خون افراد جامعه و عزادار شدن ملتِ ایران شده است. در این میان آنچه شگفتی‌آور است برخورد گسترده و بی‌ضابطه با دانشجویانی است که اعتراض خود را به ظلم و تلاشِ خود را برای تغییر ساختارها به شکل مسالمت‌آمیز و بدون کوچکترین تعرضی به اموال عمومی بیان کردند.

در فضای فعلی به باور ما، اعتراضِ دانشجویان به ظلم و رویه‌های غلط ساختاری، نشان‌دهندۀ تعهد اخلاقی، پویایی فضای دانشگاه و وفاداری دانشجویان به آرمان‌های گرانقدری چون ظلم‌ستیزی و عدالت‌خواهی و آزادی‌خواهی است. همگان باید وجود چنین دانشجویانی را که حاضرند برای دفاع از آزادی و عدالت و کرامت انسانی، از خودگذشتگی کرده و هزینه‌های آن را به جان بخرند قدر دانسته و در برابر کنشگریِ اخلاقی و انسانی آنها سرِ تعظیم فرود آوردند.

متأسفانه، شاهد آن هستیم که نه فقط حساسیت‌های اخلاقی و انسانی دانشجویان گرامی‌ داشته نمی‌شود بعکس با برخوردهای گسترده با آنان عملاً فضای دانشگاه دعوت به انفعال و بی‌تفاوتی می‌شود. ما امضاکنندگان این بیانیه، فراگیرشدنِ بی‌تفاوتی و سکوت در فضای دانشگاه به دلیل ترس از هزینه‌های ابرازنظر و آرمان‌خواهی و ظلم‌ستیزی را خلاف ارزش‌های انسانی و اخلاقی و دینی می‌دانیم و ضمن دعوتِ همۀ همکاران به ابراز نظر و موضع‌گیری در دفاع از ظلم‌ستیزی و عدالت‌خواهی و آزادی‌خواهی، لازم می‌دانیم به مسئولیت اجتماعی خود در برابر بهترین دانشجویانمان در دانشگاه عمل کنیم. به همین دلیل با توجه به التهاب کنونی فضای دانشگاه و نگرانی‌های بحق هم‌کلاسی‌ها و والدین و اساتید بازداشت‌شدگان از سرنوشت آنها و به ویژه با توجه به تجربه‌های قبلی برخورد با دانشجویان، شدیداً نگرانِ سلامت و سرنوشت دانشجویان بازداشت‌شده‌ایم و خواهان آزادی این دانشجویان و حضور آنها سرِ کلاس‌های درس در اسرع وقت هستیم. در غیر این صورت التهاب و نگرانی در فضای دانشگاه ادامه خواهد یافت و دانشگاه به فضای معمول خود باز نخواهد نگشت.

اسامی بیش از ۲۰۰ نفر امضاکنندگان نامه تا آخرین به روزرسانی به ترتیب حروف الفبا:

اباذری، یوسف / دانشگاه تهران
ابری‌نیا، کارن / دانشگاه تهران
احمدزاده، مهرداد / دانشگاه رازی کرمانشاه
احمدی‌، محمدرضا / دانشگاه شهرکرد
احمدی‌پور، زهرا / دانشگاه تربیت‌مدرس
اردلان، فرهاد/ دانشگاه صنعتی شریف
افشین، حسین / دانشگاه صنعتی شریف
افقه، مرتضی / دانشگاه شهید چمران اهواز
اکرمی، موسی / دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیفات تهران
امیری‌آرا، حسن / مؤسسۀ پژوهشی حکمت و فلسفۀ ایران
امین، احمد / دانشگاه شهرکرد
امین‌اسماعیلی، حمید/ هیئت علمی بازنشستۀ جهاد دانشگاهی
انواری، زهره / دانشگاه تهران
ایمانی جاجرمی، حسین / دانشگاه تهران
اجتهادی، محمدرضا / دانشگاه صنعتی شریف
اجلالی، پرویز / مؤسسۀ عالی آموزش و پژوهش مدیریت برنامه‌ریزی
اسلامی، شهلا / دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
امام، سیدعباس / دانشگاه شهیدچمران اهواز
آقاابراهیمی، محمدرضا /دانشگاه بیرجند
آقابابایی سامانی، کیوان / دانشگاه صنعتی اصفهان
آقاجری، سیدجواد / دانشگاه شهید چمران اهواز
بابایی‌زاده، مسعود / دانشگاه صنعتی شریف
بادامچی، محمدحسین / مؤسسۀ مطالعات فرهنگی و اجتماعی
باقرزاده مجتبی / دانشگاه صنعتی شریف
باقری، خسرو / دانشگاه تهران
بدری، سیدعلی / دانشگاه تهران
بروجردی، اشرف / پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
بنایی، علی / دانشگاه صنعتی شریف
بنی‌هاشمی، سیدمحمدعلی / دانشگاه تهران
پاشایی، محمدهادی / دانشگاه صنعتی انوشیروانی بابل
بشیریه، طهمورث / دانشگاه علامه‌طباطبایی
بیکران‌بهشت، حامد / مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور
پاکنژاد، مهراد / دانشگاه رازی کرمانشاه
پرهام، محمد / دانشگاه آزاد بروجرد
پورطاهری، رضا / دانشگاه علامه‌طباطبایی
پهلوانی، عباس / دانشگاه حکیم سبزواری
پویا، اعظم / دانشگاه تهران
پورنکی، محمدرضا / دانشگاه صنعتی شریف
تأدیبی، وحید / دانشگاه رازی کرمانشاه
تجلی، فؤاد / دانشگاه تهران
تکیه، مهدی / دانشگاه علامه‌طباطبایی
تقویان، ناصرالدین علی / مؤسسۀ مطالعات فرهنگی و اجتماعی
جعفرزاده، فردین / دانشگاه صنعتی شریف
جعفری، سیداکبر / دانشگاه صنعتی شریف
جعفریانی، حسن / دانشگاه بجنورد
جوادپور، سیروس / دانشگاه شیراز
جوادی‌یگانه، محمدرضا / دانشگاه تهران
جوکار، بهرام / دانشگاه شیراز
حجت، مینو / مؤسسۀ پژوهشی حکمت و فلسفه
حسن‌زاده، اسماعیل / دانشگاه الزهرا
حسین‌خانی، علی / مؤسسۀ پژوهشی حکمت و فلسفه
حسینی بهشتی، سیدعلیرضا / دانشگاه تربیت‌مدرس
حسینی، رادمرز / دانشگاه فسا
حسینی، شکوه‌السادات / پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
حسینی، مالک / مؤسسۀ پژوهشی حکمت و فلسفه
حضرتی، حسن / دانشگاه تهران
حیدرزادگان، علیرضا / دانشگاه سیستان و بلوچستان
خداپرست، امیرحسین / مؤسسۀ پژوهشی حکمت و فلسفه
خدایاری، علی‌اصغر / دانشگاه تهران
ختایی، محمود / دانشگاه علامه‌طباطبایی
خزایی، علی‌اشرف / دانشگاه رازی کرمانشاه
دانشفر، نادر / دانشگاه راری کرمانشاه
دلاوری، ابوالفضل / دانشگاه علامه‌طباطبایی
دولتشاهی، هوشنگ / دانشگاه تهران
ذاکری، آرمان / دانشگاه تربیت‌مدرس
ذیلابی، نگار / دانشگاه شهید بهشتی
رابعی، اردشیر / دانشگاه رازی کرمانشاه
راغب، محمد / دانشگاه شهید بهشتی
راودراد، اعظم / دانشگاه تهران
راهوار، سهراب / دانشگاه صنعتی شریف
رجایی، بهزاد / دانشگاه صنعتی شریف
رحمانی، جبار / مؤسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی
رحمانیان، داریوش / دانشگاه تهران
رسایی، محمدرضا / دانشگاه تهران
رشیدی، علیمحمد / دانشگاه رازی کرمانشاه
رضایی، احمد / دانشگاه مازندران
رضایی، نجفعلی / دانشگاه شهید چمران اهواز
رحیمی، آفرین / دانشگاه علوم پزشکی تهران
رعیتی، رجبعلی / دانشگاه مازندران
رسولیان، مریم / دانشگاه علوم پرشکی ایران
رمضانی، احمد / دانشگاه صنعتی شریف
رئیسی، فائز / دانشگاه شهرکرد
روشنفکر، پیام / دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی
زارعی، مینا / دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایۀ زنجان
زندرضوی، سیامک / دانشگاه شهید باهنر کرمان
سادات سجادیه، نرگس / دانشگاه تهران
سپنجی، امیر / پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
ستاره‌فروزان، آمنه / دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی
ستاری‌فر، محمد / دانشگاه علامه‌طباطبایی
ستاری، رضا / دانشگاه مازندران
سحابی، بهرام / دانشگاه تربیت‌مدرس
سراج‌زاده، سیدحسین / دانشگاه خوارزمی
سعیدی، علی‌اصغر / دانشگاه تهران
سعیدی، مهدی / پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی
سروری، رضا / دانشگاه صنعتی شریف
سلیمانی دهکردی، کریم / دانشگاه شهید بهشتی
شارع‌پور، محمود / دانشگاه مازندران
شاهد، اتابک / دانشگاه تهران
شریعتی، سارا / دانشگاه تهران
شریف، مصطفی / دانشگاه علامه‌طباطبایی
شریفی زارچی، علی / دانشگاه صنعتی شریف
شکرچی، احمد / دانشگاه شهیدبهشتی
شکوری‌راد، صدیقه / دانشگاه تهران
شمس‌اللهی، محمدباقر / دانشگاه صنعتی شریف
شیخ‌رضایی، حسین / مؤسسۀ پژوهشی حکمت و فلسفه
شیخی، ارس / دانشگاه صنعتی شریف
صابری تولایی، علی / دانشگاه امام صادق
صالحی دزفولی، عبدالرحیم / دانشگاه تهران
صحرایی، جلیل / دانشگاه رازی کرمانشاه
صدری‌نیا، باقر / دانشگاه تبریز
صفدری، محمد / دانشگاه صنعتی شریف
صمدی، هادی / دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
صنیعی، محسن/ دانشگاه شهید چمران اهواز
صنیعی‌منفرد، محمدعلی/ دانشگاه الزهرا
صوفی، رضا / دانشگاه تهران
طبایی، مهدی / جهاددانشگاهی دانشگاه علوم پزشکی تهران
طیبی، ساجد / پژوهشگاه دانش‌های بنیادی
ظهوری زنگنه، بیژن / دانشگاه صنعتی‌ شریف
عابدین‌پور، سعید / دانشگاه تحصیلات‌تکمیلی علوم پایۀ زنجان
عابدینی، محمدجواد / دانشگاه شیراز
عادل، مریم / دانشگاه تهران
عباسی، بابک/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
عباسی، شهرام / دانشگاه فردوسی مشهد
عباسی‌نژاد، حسین / دانشگاه تهران
عبداللهی، فرشید / دانشگاه شیراز
عرب، حسینعلی / دانشگاه تهران
عسگری، سیروس / دانشگاه صنعتی شریف
علیا، مسعود / دانشگاه هنر
علیایی‌مقدم، مهدی / دانشگاه تهران
علیخواه، فردین / دانشگاه گیلان
علیشاهی، کسری / دانشگاه صنعتی شریف
غفاری، غلامرضا / دانشگاه تهران
فاضلی، نعمت‌الله / پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
فتوحی، مرتضی / دانشگاه صنعتی شریف
فراستخواه، مقصود / مؤسسۀ پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی
فراهانی، مجید / دانشگاه معماری و هنر پارس
فرائی، زهرا / دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایۀ زنجان
فرجی‌دانا، رضا / دانشگاه تهران
فردمنش، مهدی / دانشگاه صنعتی شریف

فرهانیه، بیژن / دانشگاه صنعتی شریف
فرهمند، فرزام / دانشگاه صنعتی شریف
فصیحی، سیمین / دانشگاه الزهرا
فولادیان، مجید / دانشگاه فردوسی مشهد
قاسمی، رضا / دانشگاه مازندران
قاسم‌ثانی، غلامرضا / دانشگاه صنعتی شریف
قبادی، سیروس / دانشگاه رازی کرمانشاه
قدیری معصوم، مجتبی/ دانشگاه تهران
قدیمی قیداری، عباس / دانشگاه تبریز
قربان‌زاده‌مقدم، علی / دانشگاه تحصیلات‌تکمیلی علوم پایۀ زنجان
قیومی بیدهندی / مهرداد / دانشگاه شهید بهشتی
کاشی، محمدجواد / دانشگاه علامه‌طباطبایی
کریمی‌پور، وحید / دانشگاه صنعتی شریف
کاظمی، عباس، / مؤسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی
کاظمی، محمدتقی / دانشگاه صنعتی شریف
کمالجو، مصطفی / دانشگاه مازندران
کولایی، الهه / دانشگاه تهران
کریمی، جلیل / دانشگاه رازی کرمانشاه
کریمی، داود / دانشگاه تهران
کریمی، زهرا / دانشگاه مازندران
کلاهی، رضا / مؤسسۀ مطالعات فرهنگی و اجتماعی
کمالی، خسرو / دانشگاه زنجان
گویا، زهرا / دانشگاه شهید بهشتی
ماحوزی، رضا / مؤسسۀ مطالعات فرهنگی و اجتماعی
مازیار، امیر / دانشگاه هنر
مالمیر، مهدی / دانشگاه بهشتی
مبلغ، سیده‌زهرا / پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
مجتهد سلیمانی، ابوالحسن / دانشگاه خوارزمی
محسنی، علی‌اکبر / دانشگاه رازی کرمانشاه
محمدامینی، میثم / دانشگاه شهید بهشتی
مختاری، حسین / دانشگاه صنعتی شریف
مرادی، مجید/ دانشگاه تهران
مرشدی، ابوالفضل / دانشگاه یزد
مروارید، محمود / پژوهشگاه دانش‌های بنیادی
معتمدی، بشیر / پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
محمدی، ذکرالله / دانشگاه الزهرا
معظمی، دارا / دانشگاه تهران
معیدفر، سعید / دانشگاه تهران
مفتخری، حسین / دانشگاه خوارزمی
منتظرقائم، مهدی / دانشگاه تهران
موسوی، حمزه / دانشگاه رازی کرمانشاه
مومنی، فرشاد / دانشگاه علامه طباطبایی
میرزایی، حجت‌الله/ دانشگاه علامه طباطبایی
میرزایی، حسین / دانشگاه تهران
مصباحیان، حسین / دانشگاه تهران
موحدیان، سعید / دانشگاه صنعتی شریف
موسوی، میرطاهر / دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی
میرموسوی، سیدعلی / دانشگاه مفید قم
میلانی، ندا / دانشگاه تهران
نجاتی حسینی، سیدمحمود / دین‌پژوه
نجفی، سیدمحمدباقر / دانشگاه رازی کرمانشاه
نصیری کناری، معصومه / دانشگاه صنعتی شریف
نفیسی، نهال / دانشگاه علامه‌طباطبایی
نوری‌نیا، حسین / پژوهشگاه علوم انسانی جهاد دانشگاهی
نیکنام، اسدالله / دانشگاه فردوسی مشهد
وامقی، مروئه / دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی
وحید دستجردی، حمید / پژوهشگاه دانش‌های بنیادی
وفاپور، حسین / جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران
ولی‌زاده، علیرضا / دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایۀ زنجان
هادی‌زنوز، بهروز / دانشگاه علامه‌طباطبایی
هرمزی‌نژاد، محمدرضا / دانشگاه صنعتی شریف
یارمحمد توسکی، مریم / دانشگاه آزاد اراک
یزدانی، سهراب / دانشگاه خوارزمی
یزدانی‌نسب، محمد / دانشگاه شهید بهشتی
یوسفی‌فر، شهرام / دانشگاه تهران

افزودن نظر جدید