تبریک عارف به روحانی:پیروزی گفتمان اصلاح‌طلبی مبارک باشد

در پی پایان شمارش آراء و انتخاب دکتر حسن روحانی بعنوان رئیس جمهور اسلامی ایران،دکتر محمدرضا عارف در پیامی ضمن تبریک این انتخاب،این موفقیت را پیروزی گفتمان اصلاح طلبی ، اعتدال و پیروزی نگاه خردورزانه و اخلاق گرایانه به کشورداری دانست.

به گزارش امید،متن کامل این پیام به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

برادر عزیزم، جناب آقای دکتر حسن روحانی؛

با اهداء سلام و درود،

افتخار کسب اعتماد مردم به عنوان منتخب ملت در جایگاه رئیس جمهوری ایران اسلامی را به جنابعالی، ملت شریف و رهبر معظم انقلاب تبریک عرض می کنم. سرمایه اعتماد مردم ،که به حق یک امانت الهی است ،بر دوش جنابعالی قرار گرفته است. صمیمانه از درگاه خداوند متعال سلامتی و موفقیت شما را در راه دشواری که در پیش دارید، آرزومندم.
این موفقیت، پیروزی گفتمان اصلاح طلبی و اعتدال است. پیروزی نگاه خردورزانه و اخلاق گرایانه به کشورداری است.

اکنون پس از خلق حماسه سیاسی توسط مردم فهیم و عزیزمان، نوبت به تحقق حماسه اقتصادی و ساماندهی مشکلات کشور رسیده است که جز با همدلی و همراهی همه مردم عزیز و جریانات مختلف سیاسی و اجتماعی محقق نخواهد شد و وظیفه همگان، حمایت و همکاری با منتخب ملت است.

اینجانب متواضعانه و خالصانه از تمامی گروهها و جریانات سیاسی و سایر نامزدهای محترم یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری درخواست می کنم که با حمایت همه جانبه از رئیس جمهور منتخب، برای برآورده شدن مطالبات به حق مردم که آرزوی همه ماست، همت کنند.

                                                                                  به امید فردایی بهتر برای همه ایرانیان
                                                                                                 محمدرضا عارف

برچسب‌ها :

دیدگاه‌ها

تبریک به عارف بزرگ

عارف دوست داریم ملت عزیز تبریک، پیروزی بزرگی بود

درود بر شما ريیس جمهور قلبها....محمدرضا عارف

سلام به ملت شریف ایران به امید فردایی بهتر از دیروز با دکتر روحانی ( دکتر ، ما جووونارو فراموش نکن . . . !!! )

عارف نشان داد که یک اصلاح طلب واقعیست . درود بر عارف

درودبرایران وایرانی،درودبرایرانیانی که درهربرهه ای اراده نمایندبزرگمردانی همچون امیرکبیرها،مصدقها،بازرگانهاوسحابیهابارشادت تمام برای نجات کشوروملت ایران قیام می کنندتاازکیان میهن مردانه دفاع نمایند،درودبرپدر ومادری که بزرگمردزمانه محمدرضاعارف رابرای عشق ورزیدن به انسان وانسانیت وبویژه ایران وایرانی دردامن خودپرورانده اند درودبردیگرپدران ومادرانی که عارفهای عاشق میهن وملت را رابعنوان افتخاری دیگر همچون بزرگان تاریخسازایران برای این مرزوبوم تحویل ایران وایرانی داده ودردامن خودمی پرورانندتادرلحظات خطرآفرین ناجی کشورعزیزوملت بزرگ ایران باشند،درودبرعارفهاودیگرعارفهای سبزدرجمع سبزایرانیان که به عظمت ایران وایرانی می اندیشندودربندوحصردشمنان فرهنگ انسانی کرداروپنداروگفتارنیک، وفرهنگ پرازمهرومحبت،جوانمردی، آزادگی ایران وایرانی سرودای ایران وای مرزپرگهرراهمواره باآوای سحرآمیزوبلندسرمیدهندولرزه براندام دشمنان نوروفروغ در این مرزوبوم کهن می اندازند.درودبرعارفهاودیگرعارفهای جامعه که باعلم کردن چراغ پرفروغ ادب وعقلانیت باظلمت درستیزندوباآرزوی روشنی بخشی براایران وایرانی ومتعالی ساختن میهن تاریخسازوپرافتخارازهرنوع ایثاروازخودگذشتگی حتی فداکردن جان هیچگونه دریغی ندارند وهمواره بامبشرین ظلمت وخائنین به ملت درستیزبوده وهمواره بیرق سرافرازملی رادرمبارزات مختلف درمقابل دشمن کینه توزتمامیت میهن، برافراشته نگهداشته وبرای سرافرازی فرزندان میهن،وتاریخ انسان سازایرانی وعظمت آن همواره پرچم پرافتخارجاودانه ایران وایرانی رادرجهان درعرصه های مختلف مقاوم واستوارتردردستان باکفایت خویش به اهتزازدرمی آورند .ملت ایران نیک میدانندکه دلیل جاودانگی میهن وفرهنگ تاریخسازایرانی باهمه تلاش ودشمنی های بی امان جهل ونادانی،دردورانهای مختلف ،داشتن فرهنگ غنی واستحاله نمودن ودورریختن فرهنگهای مهاجم بربریت وجهل، وغلبه برآنهابافرهنگ غنی انسانسازایرانی بوده است.ودشمنان ومهاجمین براین آب وخاک آرزوی مغلوب نمودن واستیلابراین ملت بزرگ رابادربندوزندان کردن وحتی کشتارهاواعمال شنیع غیرانسانی تا کنون به گوربرده وپیروزنهایی ازآن ملت بزرگ ایران بوده است. زیراهمیشه ،تاریخ ایران وایرانی همچون عارفهاداشته اندکه باعقلانیت مسیرملت رابرای بهره جستن ازکوچکترین روزنه ها به پیروزی نهایی هموارساخته اند .پس زنده بادایران ،سرافرازبادملت ایران واستواربادگامهای بلندملت برای پیروزی نهایی سرافرازبادهموارکنندگان اتحادملت بویژه بزرگمرداخلاق وصلابت وجوانمردماندگارملی ،عارف عزیزکه زمینه سازروشنی بخشی به تارکخانه های جهل وکین وپیروزی عظیم برای ملت را به ارمغان اورد. ومبارک وپرتسلسل باداین پیروزی آگاهانه خردورزانه ملی سرافرازبادملت ایران وپاینده بادایران

افزودن نظر جدید