تذکر به اعتماد به‌خاطر علی کریمی

در روزهای پایانی شهریورماه بود که روزنامه اعتماد با انتشار گزارشی تلاش کرد به صورت منصفانه و بی‌طرفانه ریشه‌های اصلی کنشگری یکی از اسطوره‌های ورزشی کشور را مورد بررسی قرار دهد.

برترین‌ها: در روزهای پایانی شهریورماه بود که روزنامه اعتماد با انتشار گزارشی تلاش کرد به صورت منصفانه و بی‌طرفانه ریشه‌های اصلی کنشگری یکی از اسطوره‌های ورزشی کشور را مورد بررسی قرار دهد. 

در این گزارش با اشاره به برخی رفتارهای تند و خشن با چهره‌های ورزشی این پرسش طرح شده بود که چرا به جای برخوردهای سلبی و اتهامات واهی، تلاش نمی‌شود زبانی متناسب و فراگیر برای گفت‌وگو با نسل‌های مختلف و چهره‌های گوناگون کشور به کار گرفته شود. 

مگر غیر از این است که علی کریمی و اساسا هر چهره دیگری در بخش‌های فرهنگی، ورزشی، هنری، سیاسی و... ظرفیت‌های کشور هستند و باید برای نسل‌های آینده کشور حفظ شوند. حرف‌های‌شان شنیده شود و تلاش برای جذب حداکثری صورت گیرد، اما هیات نظارت بر مطبوعات به مدیرمسوول روزنامه اعتماد تذکر کتبی داد. در متن این تذکر کتبی آمده است: 

این روزنامه به‌خاطر علی کریمی تذکر گرفت

«جناب آقای بهزادی مدیرمسوول محترم روزنامه اعتماد، با سلام، احتراما، مسوولیت اجتماعی رسانه‌ها ایجاب می‌کند در ایجاد انسجام اجتماعی و نیز جلوگیری از ایجاد اغتشاش و آشوب در جامعه و هدایت اعتراضات موجود در میان اقشار مردم به مسیرهای منطقی و غیر احساسی برای حل مسائل کشور اقدام شایسته و بایسته

 انجام دهند. بر این اساس انتظار این است که روزنامه اعتماد در انتشار مطالب این ملاحظه را رعایت نماید.

 با این مقدمه به آگاهی می‌رساند؛ موضوع انتشار یادداشتی با عنوان «علی کریمی خائن نیست» در شماره مورخ 31/6/1401آن روزنامه، در جلسه مورخ 2/7/1401هیات محترم نظارت بر مطبوعات مطرح و به دلیل مضمون حمایت‌آمیز یادداشت مذکور از علی کریمی که در مطالب منتشره از طرف ایشان دعوت به عبور از چارچوب‌های قانونی وجود دارد، مقرر شد، به استناد بند ۵ مفاد ماده ۶ قانون مطبوعات، به جنابعالی تذکر داده شود. انتظار می‌رود، در تهیه و تدوین مطالب و انتخاب تیترها، ملاحظات و چارچوب‌های قانونی و ملی را مورد توجه و عمل قرار دهید.» 

سید علاءالدین ظهوریان، دبیر هیات نظارت بر مطبوعات

 

افزودن نظر جدید