تصاویر | تشییع شهدای حادثه تروریستی اهواز روی دوش مردم شهر

پیکر شهیدان گرانقدر حادثه تروریستی اهواز با حضور گسترده مردم خوزستان از حسینیه‌ ثارالله اهواز تشییع شد. هیئت دولت به پاس گرامی داشت خون پاک شهیدان حادثه تروریستی اهواز امروز دوشنبه را در سراسر کشور عزای عمومی اعلام کرد و همه ادارات، سازمانهای دولتی، مدارس و دانشگاهها در استان خوزستان امروز تعطیل است. در حادثه تروریستی اهواز که 31 شهریورماه در هنگام رژه نیرو‌های مسلح به وقوع پیوست ۲۵ نفر از شهروندان شهید شدند.

 

تشییع پیکر شهدای حادثه تروریستی اهواز

تشییع پیکر شهدای حادثه تروریستی اهواز

تشییع پیکر شهدای حادثه تروریستی اهواز

تشییع پیکرهای شهدای حادثه تروریستی اهواز

تشییع پیکرهای شهدای حادثه تروریستی اهواز

تشییع پیکرهای شهدای حادثه تروریستی اهواز

تشییع پیکرهای شهدای حادثه تروریستی اهواز

تشییع پیکرهای شهدای حادثه تروریستی اهواز

تشییع پیکرهای شهدای حادثه تروریستی اهواز

تشییع پیکرهای شهدای حادثه تروریستی اهواز

تشییع پیکرهای شهدای حادثه تروریستی اهواز

تشییع پیکرهای شهدای حادثه تروریستی اهواز

تشییع پیکرهای شهدای حادثه تروریستی اهواز

تشییع پیکر شهدای حادثه تروریستی اهواز

تشییع پیکر شهدای حادثه تروریستی اهواز

تشییع پیکر شهدای حادثه تروریستی اهواز

تشییع پیکر شهدای حادثه تروریستی اهواز

تشییع پیکر شهدای حادثه تروریستی اهواز

تشییع پیکر شهدای حادثه تروریستی اهواز

تشییع پیکر شهدای حادثه تروریستی اهواز

تشییع پیکر شهدای حادثه تروریستی اهواز

تشییع پیکر شهدای حادثه تروریستی اهواز

تشییع پیکر شهدای حادثه تروریستی اهواز

تشییع پیکر شهدای حادثه تروریستی اهواز

تشییع پیکر شهدای حادثه تروریستی اهواز

تشییع پیکر شهدای حادثه تروریستی اهواز

تشییع پیکر شهدای حادثه تروریستی اهواز

تشییع پیکر شهدای حادثه تروریستی اهواز

تشییع پیکر شهدای حادثه تروریستی اهواز

تشییع پیکر شهدای حادثه تروریستی اهواز

تشییع پیکر شهدای حادثه تروریستی اهواز

تشییع پیکر شهدای حادثه تروریستی اهواز

تشییع پیکر شهدای حادثه تروریستی اهواز

تشییع پیکر شهدای حادثه تروریستی اهواز

تشییع پیکر شهدای حادثه تروریستی اهواز

تشییع پیکر شهدای حادثه تروریستی اهواز

تشییع پیکر شهدای حادثه تروریستی اهواز

افزودن نظر جدید