(تصاویر) یک روز با مجری زن افغان

لیمه، مجری زن شبکه خبری تلویزیون یک گفت که کار کردن به این شکل برای ساعت‌ها دشوار است، اما قول داد برای حقوق خود و دیگر زنان افغان که به طور فزاینده‌ای توسط حاکمان طالبان سرکوب می‌شوند، مبارزه کند.

 

مجریان زن تلویزیون در شبکه‌های خبری اصلی افغانستان پس از اینکه به دستور و فشار مقامات طالبان مجبور به پوشاندن صورت‌های خود در آنتن زنده شدند، قول دادند که از حقوق خود دفاع کنند.

به گزارش فرارو، از زمان به دست گرفتن قدرت در سال گذشته، طالبان محدودیت‌های زیادی را بر جامعه مدنی، به‌ویژه برای زنان و دختران، اعمال کرده‌اند تا از دستورات سخت‌گیرانه این گروه پیروی کنند.

 

در این ماه، هیبت الله آخوندزاده، رهبر طالبان دستوری برای زنان صادر کرد که به طور کامل در ملاء عام چهره خود را بپوشانند و پوشش ایده آل از نظر او برقع سنتی است.

پس از این بود که وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان به مجریان زن تلویزیون دستور داد که از این روش پیروی کنند.

پس از یک روز سرپیچی، مجریان با پوشش کامل و در حالی که تنها چشمان آن‌ها قابل مشاهده بود در تلویزیون طلوع نیوز، آریانا، شمشاد و یک تی وی حضور یافتند.

سونیا نیازی، مجری طلوع نیوز گفت: امروز نقاب بر ما تحمیل کرده‌اند، اما ما با استفاده از صدای خود به مبارزه خود ادامه خواهیم داد.

وی افزود: من هرگز به خاطر این دستور گریه نخواهم کرد، اما صدای دیگر دختران افغان خواهم بود. این دستور تلاشی بود برای وادار کردن زنان روزنامه نگار به ترک شغل خود. این مانند سلب هویت است.

نیازی گفت: با وجود این، ما می‌خواهیم صدایمان را بلند کنیم... تا زمانی که امارت اسلامی ما را از فضای عمومی خارج کند یا مجبورمان کند در خانه بنشینیم، سر کار خواهیم آمد.

لیمه اسپسالی، مجری شبکه خبری تلویزیون یک، گفت که کار در حکومت طالبان دشوار بود، اما او آماده جنگ بود.

وی گفت: ما تا آخرین نفس به مبارزه خود ادامه خواهیم داد.

خپلواک صافی مدیر طلوع نیوز گفت که این کانال مجبور شده است که مجریان زن خود را وادار به رعایت این دستور کند.

وی گفت: تلفنی با من تماس گرفتند و با الفاظ اکید گفتند که این کار را انجام بده، نه از روی اختیار و به زور.

زنان مجری قبلاً فقط ملزم به پوشیدن روسری بودند.

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)

 
پیشنهاد امروز

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)

 

 

 

افزودن نظر جدید