رییس جمهور آمریکا هم پیام نوروزی داد

تلاش می کنم ایران و آمریکا صلح کنند

رئیس جمهوری آمریکا همزمان با عید نوروز، در پیامی ویدیویی اعلام کرد: من همچنان اميدوارم که دو کشورایران و آمریکا بتوانند ا تنش را پشت سر گذاشته و فراتر روند.

به گزارش امید؛ باراک اوباماافزود: من همچنان به تلاشم برای رسيدن به آغازی نو ميان کشورهايمان ادامه خواهم داد که حاصلش دوستی و صلح ميان دو کشورمان باشد
اوباما اضافه کرد: همانگونه که من هرسال به عنوان رئیس جمهور آمریکا انجام داده ام، مي‌خواهم از این فرصت برای گفتگوی مستقیم با مردم و رهبران ایران استفاده کنم. از زمان آغاز دوره ریاست جمهوری من، فرصتی را به دولت ایران (درصورت عمل به مسئولیت‌هاي بین المللی اش) ارائه داده‌ام!

رییس جمهور آمریکا اضافه کرد: در این صورت فرصتی برای ایجاد روابط تازه میان دو کشور ما امکان پذیر است، و ایران مي‌تواند به جایگاه واقعی اش در میان جامعه کشورها بازگردد!
اوباما به دهه ها بی اعتمادی ملت ایران و آمریکا اشاره کرده و می افزاید: من درباره دشواری بودن غلبه یافتن بر دهه‌ها بی اعتمادی توهم ندارم. حل اختلاف‌هاي زیادی که میان ایالات متحده و ایران وجود دارد نیازمند تلاش‌هاي جدی و متدوام است.

او مدعی می شود: ایالات متحده ترجیح مي‌دهد این مسئله را به طور صلح آمیز و دیپلماتیک حل کند. اگر واقعا آنگونه که ایران مي‌گوید – برنامه هسته ایشان مقاصد صلح آمیز دارد – در این صورت اساسی برای راه حل عملی وجود دارد.
اوباما می گوید: این یک راه حلی است که به ایران دسترسی به انرژی صلح آمیز هسته‌اي را مي‌دهد و همزمان برای همیشه پاسخگوی پرسش‌هاي جدی جامعه جهانی درمورد ماهیت واقعی برنامه هسته‌اي ایران است. ایالات متحده درکنار سایر اعضای جامعه جهانی آماده است به اینگونه راه حل دست یابد.

وی تصریح کرد: اکنون زمان آن است که دولت ایران برای کاستن تنش گامهای جدی و با معنی بردارد و در جهت توافقی پایدار و درازمدت در زمینه برنامه هسته‌اي حرکت کند.
اوباما که در این پیام، ظاهراً از مشاور شیرازی اش "والري جارت" بهره جدی برده است، ضمن اذعان به تاریخ و تمدن ملت ایران، به شعری از شاعر بلندآوازه ایرانی "حافظ" اشاره می کند : «درخت دوستی بنشان که کام دل به بار آرد، نهال دشمنی برکن که رنج بی شمار آرد»

رییس جمهور آمریکا در پایان می گوید: همزمان با آغاز بهاری تازه، من همچنان امیدوارم که دو کشور ما بتوانند از تنش را پشت سر گذاشته و فراتر روند و من همچنان به تلاشم برای رسیدن به آغازی نو میان کشورهایمان ادامه خواهم داد که حاصلش دوستی و صلح میان دو کشورمان باشد.

برچسب‌ها :

افزودن نظر جدید