تکذیب کناره گیری دکتر عارف از ریاست شورای عالی سیاست گذاری اصلاح طلبان 

در پی خبرسازی خبرگزاری فارس مبنی بر«خودکناره گیری عارف از شورای عالی سیاست گذاری اصلاح طلبان »ژاله فرامرزيان، دبير موقت هیأت‌رئيسه اين شورا در گفت‌وگو با روزنامه «وقايع‌اتفاقيه» تأکيد کرد قطعا همگرايي موجود در جريان اصلاح‌طلب، باعث ناراحتي و نگراني برخي افراد شده است؛ بنابراين تلاش مي‌کنند براي خدشه‌دار کردن اين همگرايي، رفتاري از خود بروز دهند که قطعا راه به جايي ندارد.

به گزارش امیدنامه، دبير هیأت‌رئيسه موقت شوراي‌عالي تصريح کرد: اين خبر(خودکناره گیری عارف) صحت ندارد و حتي طرح موضوع هم نشده است. جلسه قبل با رياست دکتر عارف تشکيل شد و آيين‌نامه شورا را تدوين و بررسي کرديم.
فرامرزيان ادامه داد: از آنجايي‌که در جريان اصلاح‌طلب، همگرايي وجود دارد و تنها ظرفيتي که مي‌تواند عامل پيروزي يک جريان سياسي شود همين همگرايي و تعامل است، برخي چشم ديدن اين موفقيت را ندارند؛ بنابراين با طرح چنين شايعاتي، سعي در دلسردي و ايجاد انشقاق در اين جريان دارند که قطعا به نتيجه نخواهند رسيد. 
او ادامه داد: البته ممکن است برخي با طرح اين موضوعات به دنبال اهداف شخصي باشند، ولي شوراي‌عالي فعاليت خود را به طور جدي شروع کرده و تا پايان انتخابات رياست‌جمهوري 96 هم برنامه دارد و با قدرت، مسيري را که براي آينده ترسيم کرده است، دنبال مي‌کند. 
گفتنی است خبرگزاری فارس و برخی رسانه های مجهول الهویه با انتشار خبری مدعی شدند دکتر عارف از ریاست شورای عالی سیاست گذاری اصلاح طلبان قصد کناره گیری دارد.

افزودن نظر جدید