دختران کوچک فرش‌باف اصفهانی در عکس معروف همسر آرتور میلر

دختران کوچک فرش‌باف اصفهانی در قاب اینگه مورات عکاس اتریشی ماندگار شدند.

 عکسی از دهه ۳۰ اصفهان دختران کوچکی را نشان می‌دهد که پای دار مشغول قالی‌بافی هستند. این عکس خاص که با نگاه دختر بچه به دوربین معروف شده را عکاس اتریشی اینگه مورات گرفته است.

عکس دیگری از این صحنه نیز توسط مورات گرفته شده که کمتر از عکس قبلی دیده شده است. در این تصویر سه کودک اصفهانی مشغول قالی‌بافی هستند و دختر بچه دیگه‌ای پایین دار قالی به دوربین عکاس خیره شده است.

اینگه مورات عکاس اتریشی در ۵۰ میلادی به درخواست مجله تعطیلات به ایران سفر کرد و مجموعه عکس‌هایش را در قالب یک کتاب منتشر شده است. مورات همسر آرتور میلر نمایش نویس معروف است.

منبع: سايت چمدان

افزودن نظر جدید