روایتی از ۳ متجاوز به دختران شیرازی

سه متجاوز که با ربودن دو دختر در شیراز آنها را به طرز فجیعی مورد آزار و اذیت قرار داده بودند اعدام شدند.

به گزارش امیدنامه به نقل از  خبر جنوب، این شکارچیان در سال 88 دو دختر بی گناه را سوار خودرو خود کرده و مورد آزار و اذیت قرار داده بودند. در سال 88 پلیس آگاهی استان فارس در جریان اقدامات مجرمانه سه متجاوز قرار گرفت. آنها دختران را با تهدید و به زور سوار خودرو پژو پارس خود می کردند و سپس به اهداف شوم خود دست می یافتند. در حالی که تحقیقات برای افشای این موضوع ادامه داشت دو دختر بی گناه با مراجعه به ماموران شکایت هایی را مطرح کردند.

با این ادعاها و با دستور بازپرس دادسرای جنایی شیراز، تیمی از پلیس آگاهی وارد عمل شدند. با توجه به شیوه و شگرد شکارچیان دختران که در یک مورد اقدام به سرقت سیاه نیز کرده بودند، کارآگاهان خود را برابر دختران جوانی دیدند که سرنوشتهای مشابهی داشتند.

یکی از آنها در شرح ماجرا گفت: شب در خیابان عفیف آباد منتظر ایستاده بودم که یک خودرو پژو پارس مقابلم توقف کرد.

سه نفر از سرنشینان خودرو با زور و تهدید مرا سوار خودرو کرده و به خارج از شهر برده و سه نفر از آنها مرا مورد آزار و اذیت قرار دادند سپس در گوشه ای از شهر مرا پیاده کرده و متواری شدند.

دختر جوان دیگر نیز که چند روز قبل از این زن مورد آزار و اذیت قرار گرفته بود مدعی شد در خیابان مطهری توسط این افراد ربوده شده و دو نفر از آنها وی را به طرز فجیعی مورد آزار و اذیت قرار داده و التماس های وی برای رهایی از دستشان بی فایده بوده است.

با سرنخ هایی که این دو شاکی در اختیار ماموران قرار داده بودند آنها توانستند راننده خودرو را شناسایی و دستگیر کنند. وی در ابتدا مدعی شد که روز حادثه خودرواش دست فرد دیگری بوده است اما زمانی که با دلایل و شواهد لازم رو به رو شد دیگر همدستانش را نیز معرفی کرد. در نهایت سه نفر دیگر نیز دستگیر شدند.

پس از بررسی دقیق موضوع و با توجه به شواهد و مدارک موجود در پرونده از جمله گواهی پزشکی قانونی پرونده آنها با صدرو کیفرخواست به دادگاه کیفری ارسال شد.

پس از آن حکم اعدام سه نفر از متهمان در شعبه 4 دادگاه کیفری سابق استان فارس صادر و از سوی هیات عمومی شعب کیفری دیوان عالی کشور مورد تأیید قرار گرفت.

این شکارچیان در دادگاه کیفری سابق استان فارس به حد شرعی اعدام محکوم شدند.

این سه متهم که نقشه شوم و اقدام مجرمانه خود را پس از ربودن دو طعمه خود در اتومبیل در حال حرکت اجرا می کردند دارای سوابق کیفری بوده و یکی از آنان در زمان تحقیقات به جرم حمل و نگهداری مواد مخدر دستگیر و در زندان به سر می برد که پس از شکایت شاکی و اثبات بزه انتسابی وی مجدداً در دادگاه حاضر و به اعدام محکوم شد.

بدین ترتیب حکم اعدام این سه متجاوز صبح دیروز در زندان عادل آباد شیراز اجرا شد.

افزودن نظر جدید