سختگيرانه‌ترين شيوه‌نامه انضباطي دانشجويي در 125 ماده ابلاغ شد

جديدترين نسخه شيوه‌نامه اجرايي آيين‌نامه انضباطي دانشجويان كشور با امضاي وزراي علوم و بهداشت براي اجرا به دانشگاه‌هاي كشور ابلاغ شد.

به گزارش امیدنامه، اين شيوه‌نامه اجرايي آيين‌نامه انضباطي دانشجويان مصوب سيصدوپنجاه‌و‌هشتمين جلسه شوراي عالي انقلاب فرهنگي است و در مقدمه اين شيوه‌نامه اشاره شده كه كميته انضباطي دانشجويان، به عنوان مرجع رسيدگي به تخلفات دانشجويان موظف است با تاكيد بر موازين شرعي، اخلاقي، قانوني و حقوقي به اين تخلفات رسيدگي كند. در اين آيين‌نامه، تخلف، هرگونه فعل يا ترك فعلي كه به موجب قانون يا ضوابط و مقررات حاكم بر دانشگاه، آيين‌نامه انضباطي دانشجويان و شيوه‌نامه اجرايي مربوطه، تخلف محسوب شده و براي آن تنبيه در نظر گرفته شده باشد تعريف و تاكيد شده كه آن دسته از رفتارهاي دانشجو تخلف است كه در آيين‌نامه انضباطي يا شيوه‌نامه اجرايي به عنوان تخلف احصا شده است. در اين آيين‌نامه تاكيد شده كه در زمان رسيدگي به تخلف دانشجو و بر مبناي اصل عدم تجسس، كميته انضباطي اجازه تجسس در امور خارج از موضوع تخلف را نداشته و هيچ فرد حقيقي يا حقوقي حق تجسس در حريم خصوصي غير مرتبط با پرونده انضباطي ندارد. همچنين طبق اين آيين‌نامه حق تحصيل در يك محيط ايمن و سالم براي تمامي دانشجويان محفوظ تلقي شده و هيچ فردي با انجام تخلف اجازه تعرض به آن را ندارد.
در بخش ديگري از اين آيين‌نامه، تنبيهاتي كه با حكم كميته انضباطي دانشگاه يا مركزي نسبت به دانشجويان مي‌تواند اعمال شود چنين برشمرده شده است: «احضار و اخطار شفاهي بدون درج در پرونده انضباطي دانشجو، اخطار كتبي بدون درج در پرونده انضباطي دانشجو، تذكر كتبي و درج در پرونده انضباطي دانشجو، توبيخ كتبي و درج در پرونده انضباطي دانشجو، دادن نمره ۰.۲۵ در درس، آزمون يا تكاليف مربوط به تخلف، محروميت از تسهيلات رفاهي دانشگاه از قبيل وام، خوابگاه، تغذيه و ... از يكماه تا مدت زمان باقيمانده از تحصيل، دريافت خسارت از دانشجو در مواردي كه تخلف منجر به ايجاد ضرر و زيان به دانشگاه يا بيت‌المال (بازگشت به آيين‌نامه) شده باشد، منع موقت از تحصيل به مدت يك نيمسال يا از ۱ تا ۶ ماه بدون احتساب سنوات، منع موقت از تحصيل به مدت يك نيمسال يا از ۱ تا ۶ ماه با احتساب سنوات، منع موقت از تحصيل به مدت دو نيمسال يا از ۶ تا ۱۲ ماه بدون احتساب سنوات، منع موقت از تحصيل به مدت دو نيمسال يا از ۶ تا ۱۲ ماه با احتساب سنوات».
در اين آيين‌نامه همچنين تنبيهاتي كه فقط با حكم كميته مركزي مي‌تواند نسبت به دانشجو اعمال شود چنين برشمرده شده است: «منع موقت از تحصيل به مدت سه نيمسال يا از ۱۳ تا ۱۸ ماه بدون احتساب سنوات، منع موقت از تحصيل به مدت سه نيمسال يا از ۱۳ تا ۱۸ ماه با احتساب سنوات، منع موقت از تحصيل به مدت چهار نيمسال يا از ۱۸ تا ۲۴ ماه بدون احتساب سنوات، منع موقت از تحصيل به مدت چهار نيمسال يا از ۱۸ تا ۲۴ ماه با احتساب سنوات، تغيير محل تحصيل دانشجو، تبديل دوره تحصيلي دانشجو از دولتي روزانه به شبانه شهريه پرداز، اخراج دانشجو از دانشگاه، با حفظ حق شركت مجدد در آزمون ورودي، اخراج دانشجو از دانشگاه با محروميت از تحصيل در كليه دانشگاه‌ها تا ۵ سال، ابطال پايان‌نامه و رساله يا مدرك تحصيلي)».
در اين آيين‌نامه همچنين قيد شده كه «رييس دانشگاه مجاز است تا زمان رسيدگي به پرونده دانشجوي متخلف در كميته انضباطي دانشگاه از ورود وي به دانشگاه جلوگيري كند مشروط بر اينكه مدت رسيدگي به پرونده دانشجو از يكماه تجاوز نكند و در مورد پرونده‌هايي كه به كميته مركزي انضباطي براي رسيدگي و اعلام راي ارجاع مي‌شود رييس دانشگاه مجاز است از ورود دانشجو به دانشگاه تا مدت دو ماه جلوگيري كند.»
در اين آيين‌نامه همچنين تخلفات مشمول تنبيهات چنين شرح داده شده است: «تخلفات عمومي دانشجويان (از قبيل تهديد، تطميع، توهين، تهمت، ضرب و جرح، تخلفات رايانه‌اي و مخابراتي، جعل، سرقت، رشوه، اختلاس، قتل و...) فحاشي، افترا و نشر اكاذيب، جعل يا ارايه هرگونه سند، مهر، امضا و عنوان مجعول يا استفاده از آنها (اعم از مكتوب يا نرم افزاري) سرقت، اخذ يا دادن رشوه يا كلاهبرداري، خيانت در امانت يا ايراد خسارت، فعاليت در شركت‌هاي هرمي و امثال آن، نگهداري، حمل، خريد و فروش يا استفاده از سلاح گرم مجاز يا غيرمجاز، تهديد، اخاذي، تظاهر يا قدرت نمايي با اسلحه، نگهداري، حمل، خريد و فروش اقلامي از قبيل افشانه و شوكر، مباشرت (ارتكاب) و مشاركت قتل عمد، قتل غير عمد، تخلفات رايانه‌اي و مخابراتي و مجازي؛ هك كردن، ويروسي كردن، سابوتاژ رايانه‌اي (تغيير، محو، متوقف‌سازي و...)، تخريب رايانه (نرم‌افزاري يا سخت‌افزاري) از طريق نفوذ به سيستم، جاسوسي كردن و دستيابي غيرمجاز به اطلاعات، ضبط صدا يا تصويربرداري‌هاي بدون مجوز يا انتشار آنها، فروش، افشا يا انتشار اسناد، اطلاعات يا داده‌هاي مربوط به دانشگاه، وارد شدن به حريم خصوصي افراد در فضاي وب يا استفاده ابزاري يا سوءاستفاده از اطلاعات، تصاوير يا محصولات صوتي و تصويري صفحات شخصي افراد حقيقي يا حقوقي (اعم از اخاذي، افشا، انتشار... يا تهديد به اقدام در اين موارد يا موارد مشابه) شنود غيرقانوني، تهيه سايت‌ها و وبلاگ‌هاي غيراخلاقي و ضدامنيت ملي، تهديد و هتك حرمت اشخاص، اهانت به مقدسات ديني، نفوذ به سايت‌هاي دولتي، ارسال ايميل‌هاي مخرب، ايجاد دسترسي غيرمجاز يا اخلال در سطح دسترسي افراد، بارگذاري، دانلود يا انتشار موضوعات غيراخلاقي و كليه جرايم عمومي در فضاي وب، تشكيل كليه گروه‌هاي مجازي دانشجويي با جمعيت بالاي ۱۰۰ نفر نياز به مجوز كميته ناظر بر نشريات دانشجويي دارد. هرگونه استفاده غيرمجاز از عنوان، آرم و عناوين مشابه مرتبط با دانشگاه، هر گونه عضويت با هدف ارتباط و تبادل در كليه شبكه‌ها، نرم‌افزارها و سكوهاي مجازي گروه‌هاي غيرقانوني، تقلب در آزمون‌ها يا فعاليت‌هاي آموزشي، تقلب در فعاليت‌هاي پژوهشي، تقلب در تهيه آثار علمي و استفاده از آثار متقلبانه، سرقت، خريد، فروش يا افشاي سوالات يا ورقه‌هاي امتحاني، اخلال، ايجاد وقفه يا مزاحمت براي كليه امور و برنامه‌هاي دانشگاه منجر به ايجاد اغتشاش در سطح دانشگاه يا خوابگاه، تخلفات باليني در مراكز آموزشي - درماني از قبيل هر گونه ايجاد اختلال و وقفه در اقدامات تشخيصي و درماني بدرفتاري با بيمار و همراهان، افشاي اسرار بيمار توهين يا تحقير، رفتار اهانت‌آميز و تهديد نسبت به كاركنان، دانشجويان و اساتيد، خريد و فروش و ترك كشيك، تمرد، تاخير و اهمال در اجراي شرح وظايف، مداخلات درماني غيرمجاز، نقض مقررات مندرج در آيين‌نامه پوشش و رفتار حرفه‌اي دانشجويان علوم پزشكي و قانون انطباق امور اداري و فني موسسات پزشكي با موازين شرع مقدس، دادن اطلاعات خلاف واقع يا كتمان واقعيات از روي عمد نسبت به خود، گروهك‌هاي محارب، مفسد يا افراد وابسته به آنها، هواداري يا تبليغ به نفع گروهك‌ها و مكاتب الحادي، انجام اعمالي به نفع گروه‌هاي محارب، مفسد، ملحد يا گروه‌هاي غيرقانوني منحله كه به موجب مراجع امنيتي محارب، مفسد يا ملحد تشخيص داده شده باشند.
عضويت گروهك‌هاي محارب، مفسد، ملحد يا فرقه‌هاي انحرافي، توهين به شعاير و مقدسات اسلامي يا ملي، اديان رسمي كشور يا ارتكاب اعمالي بر ضد نظام جمهوري اسلامي (مانند فحاشي و استفاده از الفاظ ركيك به‌طور شفاهي يا كتبي، از طريق شعارنويسي، پخش اعلاميه و فضاي مجازي و...) نقض احكام اسلامي به شكل مشهود از قبيل روزه‌خواري و ...، ايجاد و شركت در بلوا و آشوب، استعمال مواد اعتيادآور يا استفاده از مشروبات الكلي، تشكيل جلسه و دعوت از ديگران براي استعمال مواد اعتيادآور يا استفاده از مشروبات الكلي، اعتياد به مواد اعتيادآور يا مشروبات الكلي، نگهداري، خريد و فروش، توليد يا توزيع مواد اعتيادآور يا مشروبات الكلي، ارتكاب قمار و تجاهر به آن، خريد و فروش يا توزيع آلات قمار، استفاده از هرگونه آلات لهو و لعب يا محصولات رسانه‌اي غيرمجاز، توليد، خريدوفروش، تكثير، توزيع يا نگهداري هرگونه آلات لهو و لعب يا محصولات رسانه‌اي غيرمجاز، عدم رعايت پوشش اسلامي يا ضوابط پوشش ابلاغي وزارتين در كليه محيط‌هاي دانشگاهي، عدم رعايت شوون دانشجويي، استعمال دخانيات در دانشگاه يا اماكن مرتبط، ارتكاب عملي كه لطمه به حيثيت و شوون دانشگاهيان زند، عدم رعايت موازين محرز شرعي در ارتباط با نامحرم، رفتارهاي جنسي انحرافي، داشتن رابطه نامشروع (بدون عمل منافي عفت) ارتباطي كه شرعي (اسلامي) نبوده يا بدون طي مراحل شرعي يا قانوني لازم صورت گرفته باشد، شركت در جلسه نامشروع؛ جلسه نامشروع عبارت است از گردهم آمدن گروهي به قصد انجام اعمالي كه شرع اسلام آن را نفي كرده و جايز نمي‌داند مانند مهماني‌هاي نامتعارف (پارتي و...) انجام عمل منافي عفت؛ در صورت اثبات زنا، لواط، قوادي يا مساحقه در مراجع قضايي».

افزودن نظر جدید