سفارت ایران در کلمبیا به فروش می‌‌رسد

وزارت امور خارجه مجاز است نسبت به فروش ساختمان سفارت ايران واقع در شهر بوگوتاي کشور کلمبيا ، اقدام کرده است

به گزارش امید به نقل از روزنامه خراسان، با موافقت رييس جمهور و بر اساس ابلاغيه اي که طي هفته هاي اخير توسط محمدرضا رحيمي معاون اول رييس جمهور به علي اکبر صالحي ابلاغ شده، وزارت امور خارجه مجاز است نسبت به فروش ساختمان سفارت ايران واقع در شهر بوگوتاي کشور کلمبيا ، به مساحت 450 متر مربع عرصه و 610 متر مربع اعياني اقدام و وجوه حاصل از فروش را به حساب درآمد عمومي کشور واريز کند.
 

افزودن نظر جدید