شعبان جعفری در سه تصویر:کودتا،پیری،قبر

شعبان جعفری، معروف به شعبان بی مخ از عوامل میدانی کودتای 28 مرداد 1332 است. در این سه تصویر، او را در روز کودتا، دوران پیری در آمریکا و قبر می بینید:

شعبان جعفری در سه تصویر:کودتا،پیری،قبر (عکس)

شعبان جعفری در سه تصویر:کودتا،پیری،قبر (عکس)

شعبان جعفری در سه تصویر:کودتا،پیری،قبر (عکس)

افزودن نظر جدید