عکس/عزاداری لوتی‌های تهران

تصویر زیر، عزادارانی با پوشش متفاوت را در خیابان طیب نشان می‌دهد.

افزودن نظر جدید