عکس: اجازه اوباما به وزرایش برای رفع تحریم ها علیه ایران

افزودن نظر جدید