عکس | تصویری قابل تامل از فروش آزاد اجناس کوپنی در تهران، بهار ۱۳۷۷

تصویری قدیمی از خیابانی در تهران، سال ۱۳۷۷ که اجناس کوپنی به صورت فروش آزاد بود را ببینید.

عکس | تصویری قابل تامل از فروش آزاد اجناس کوپنی در تهران، بهار ۱۳۷۷

 

افزودن نظر جدید