عکس | حجاب پرستاران در حضور بهشتی و طالقانی

عکس زیر تصویر شهید بهشتی و مرحوم طالقانی را در حال عیادت از یک مجروح‌ درگیری‌های سنندج، در اسفند ۱۳۵۷ نشان می دهد.

حجاب پرستاران در حضور بهشتی و طالقانی

افزودن نظر جدید