عکس / سخنرانی کوچک زاده و محصولی در سالن نیمه خالی

انصاف‌نیوز نوشت :صادق محصولی و مهدی کوچک زاده از اعضای جبهه ی پایداری روز سه شنبه در حالی به مناسبت 9 دی در دانشگاه تربیت مدرس تهران سخنرانی کردند که حتی سالن محل سخنرانی نیمه خالی بود، و شاید بیشتر صندلی ها خالی بود.

در 16 آذر ماه، رسانه های نزدیک به این جریان مدعی بودند که تعدادی از سخنرانی های آنها در دانشگاه ها لغو شده که از سوی وزیر علوم این ادعاها تکذیب شد.

تصاویر این سخنرانی برای صندلی های خالی، نشان می دهد که این جریان علی رغم این که از تریبون های گسترده ی رسمی برخوردار است، اما با تمام تبلیغاتی که می کند هم در مرکز تهران نمی تواند به اندازه ی یک سالن مخاطب جذب کند. هر چند که خواسته های خود را از زبان «مردم» مطرح می کند.

 

دیدگاه‌ها

اصلا جو تربیت مدرس سیاسی نیست کلا چن تا دانشجو داره؟ شما بیانصافید واقعا

افزودن نظر جدید