فیلم-شرایط ائتلاف در انتخابات از نگاه محمدرضا عارف

محمدرضا عارف با بیان اینکه "احزاب و جریانات سیاسی باید خیلی شفاف مواضع و افراد مدنظر خود را اعلام کنند"، می‌گوید: نظر من از چند سال قبل این بوده که هر دو جریان اصلی کشور باید با یکدیگر رقابت جدی کنند و در این مسیر، می‌شود ائتلاف هم شکل بگیرد؛ اما ائتلاف باید درست و با هدف مشخص شکل بگیرد. رئیس فراکسیون امید در مجلس دهم، از عمل نکردن تعهدات انتخاباتی از سوی تعدادی از کاندیداهای لیست امید در مجلس قبل انتقاد می‌کند و می‌گوید برخی از کسانی که با لیست امید وارد شدند، به تعهد مکتوبی که داده بودند، عمل نکردند. جریانات اصلاحات باید کاندیدا اعلام کند و حضور فعال داشته باشد و امروز هم در همین مسیر است.

دانلود

افزودن نظر جدید