قیامِ غبار

سیدعلی صالحی شاعر معاصر در پی بحرانی شدن هوای استان خوزستان و شهر اهواز در هجوم ریزگردها شعری سروده است.

به گزارش امید به نقل از آنا در متن این شعر آمده است.

قیامِ غبار

نگاه کنید...!

خوش‌خوردگانِ بی‌خبر

چه می‌دانند

بر خوزای خسته‌ی من

چه رفته، چه می‌رود...!

من که زاده‌ی ظلمتِ غبارم می‌دانم

در آن گورستانِ بزرگ چه می‌گذرد.

زودا... شهیدانِ شهر

از طغیانِ تشنه‌ی خون برخواهند خاست

تا کارون را یاد بیاورند

که اهوازِ ما را

چرا بی‌کفن کشته‌اند...!

افزودن نظر جدید